ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ หรือ เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
*** แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐานในการขอรับบริการวิชาการ หรือทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*** กรอกข้อมูลในถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน ในการขอเข้ารับบริการ

*** การตอบ 1 แบบ ฟอร์มต่อ 1 ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน สถานประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจ/ชุมชน
ชื่อสถานประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจ/ชุมชน *
สถานที่ตั้งของ สถานประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจ/ชุมชน *
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
E-mail ในการติดต่อประสานงาน
*** ใช้ในการติดต่อขอข้อมูลทางด้านรูปภาพตัวผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม
Line ID
*** ใช้ในการติดต่อขอข้อมูลทางด้านรูปภาพตัวผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ดังนี้ *
*** เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. - Terms of Service - Additional Terms