ESCULL EL NOM DE LA MASCOTA DE LA UD CASSÀ
La Unió Deportiva Cassà estableix les normes reguladores per les quals ha de regir-se l'adjudicació del premi descrit més endavant entre les persones que enviïn la seva participació en aquest concurs.

PRIMERA: OBJECTE DEL CONCURS
Trobar un nom per a la mascota de la UD Cassà estrenada la temporada 2021 segons el dibuix adjunt.

SEGONA: ÀMBIT
El concurs està adreçat a ciutadans i ciutadanes de Cassà de la Selva, menors de 18 anys i/o a jugadors i jugadores d’alguns dels diferents equips de l’entitat.

TERCERA: DURADA
El termini de presentació de propostes finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

QUARTA: DESCRIPCIÓ DEL PREMI
El premi per al guanyador/a del concurs consisteix en un lot de productes de la UD Cassà.

CINQUENA: FORMULARI DE PARTICIPACIÓ
Només seran vàlids els formularis que continguin de forma correcte tots els camps susceptibles de ser emplenats. La resta quedaran automàticament exclosos del sorteig.

SISENA: ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases.

SETENA: COMUNICACIÓ DEL CONCURS
El concurs serà comunicat a través de la pàgina web de la UD Cassà i a les oficines del club.

VUITENA: MECÀNICA DEL CONCURS
Fins al 30 de novembre de 2020, totes aquelles persones que vulguin participar al concurs, hauran d’emplenar el formulari publicat a www.udcassa.cat i a les xarxes socials del club.
Un cop finalitzat el termini de participació, es procedirà a recollir totes les butlletes i a mecanitzar tots els formularis emplenats.

Un cop recollides totes les propostes, des de la junta de la UD Cassà, desestimant aquelles que no compleixin els criteris de les bases del concurs, i elaborarà un llistat de propostes, que es passarà al jurat creat específicament per al concurs escollirà la proposta guanyadora que consideri més adient i que donarà nom a la mascota de la UD Cassà, d’acord amb els següents criteris:
a) Originalitat.
b) Identificació del nom amb la mascota i l’esport.
Així mateix, no podrà esdevenir guanyador/a cap nom que ja estigui inscrit al registre del a propietat intel·lectual per qualsevol persona física o jurídica.

NOVENA: EL JURAT
El jurat del concurs estarà format per un mínim de tres persones representatives de la UD Cassà, les entitats esportives locals.

DESENA: VEREDICTE
El veredicte final del concurs serà comunicat al guanyador/a el 9 de desembre de 2020, essent publicat així mateix a la web de la UD Cassà.

ONZENA: DADES PERSONALS
L'enviament de les dades personals sol•licitades per participar en el concurs implica el consentiment perquè la UD Cassà les tracti automatitzadament, per si mateix o a través d'aquelles persones físiques o jurídiques per ell designades que duguin a terme la tramitació de les dades i la promoció.
Aquestes dades poden ser incorporades al seu fitxer o als fitxers automatitzats dels quals la UD Cassà serà responsable per posar-se en comunicació amb el participant en un futur. S'adverteix que les dades podran ser utilitzades en futures promocions, tret que el participant manifesti el contrari.

La UD Cassà es reserva el dret d’usar el nom del guanyador o la guanyadora amb finalitats publicitàries en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita. A aquest efecte el guanyador, de forma expressa, autoritza la inserció tant del seu nom com, si calgués, de la seva imatge de forma gratuïta en els mitjans necessaris per al compliment de les finalitats publicitàries.
Registre de fitxers i formularis: D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la recollida a través dels formularis seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides segons el que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació vigent en cada cas.
Exactitud i veracitat de les dades facilitades: L'usuari/a garanteix que les Dades Personals facilitades a la UD Cassà són veraces i correctes, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes mateixes dades.
Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar, els drets d'accés, de cancel·lació, de rectificació i d’oposició, i també el de ser informats de les cessions realitzades d’aquestes mateixes Dades. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, bé presencialment, o bé per correu ordinari dirigit a la UD Cassà.
Acceptació i consentiment: L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades
personals, acceptant-ne i consentint-ne el tractament automatitzat per part de la UD Cassà, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Nom i cognoms del/la participant *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Proposta de nom per la mascota de la UD Cassà *
Nom i cognoms del tutor/a legal que autoritza la participació del menor en el concurs *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy