Nabór na kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”
Zapraszamy do udziału w naborze na bezpłatny kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”, realizowany w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Nabór trwa do 9 września 2020 r. (włącznie).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie piętnaścioro uczestników i uczestniczek.

W ramach kursu uczestnicy i uczestniczki:
a. otrzymają dostęp do internetowego kompendium wiedzy stworzonego przez ekspertki Rady Programowej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, zawierającego dwadzieścia tematów w czterech modułach tematycznych: Podstawy działań lokalnych, Twórcze inspiracje, Metody skutecznego działania, Promocja i komunikacja;
b. wezmą udział w regularnych spotkaniach online, podsumowujących kolejne moduły kursu (25.09, 9.10, 23.10 i 6.11.2020) – spotkania prowadzone będą przez ekspertki Rady Programowej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej;
c. wezmą udział w spotkaniu wprowadzającym (14.09.2020) oraz finalizującym kurs (16.11.2020);
d. otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie (kryterium otrzymania dyplomu jest obecność na minimum trzech z czterech spotkań podsumowujących moduły).

Kurs skierowany jest do osób działających na terenie województwa mazowieckiego – z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy, które zajmują się, lub chciałyby się zajmować edukacją kulturalną, dziedzictwem kulturowym regionu, sztuką społeczną, animacją kultury, działaniami twórczymi w społeczności lokalnej.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NA STRONIE:
www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-kurs

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w naborze zostaną odrzucone.

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl lub telefonicznie: 669 395 783

Kurs organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
W jakiej miejscowości/regionie realizuje Pan/Pani swoje działania? *
Jakie działania Pan/Pani realizuje? *
Proszę podać przykłady, jeżeli dopiero planuje pan/pani rozpocząć działania, proszę napisać jakie.
Regulamin naboru na kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u” w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Aby wziąć udział w naborze należy zapoznać się z Regulaminem naboru na kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u” w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, dostępnym w załączniku na stronie: www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-kurs
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem naboru na kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u” w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej *
Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratorów lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia naboru, przeprowadzenia kursu, w celu promocji działalności Organizatora
oraz organizacji i promowania w mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w naborze oraz w kursie.
5. Odbiorcami danych osobowych:
a. w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b. w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem kursu, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacją dotyczącą danych osobowych *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy