Prova Llenguatge Administratiu 2008 "Setmana cultural"

9 activitats - 39 preguntes

10 preguntes (a, b, c...)

2 redaccions

25 preguntes text

2 exercicis reescriure

  ÀREA 1. Comprensió lectora (10%)

  1. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos. Llegiu-los atentament i relacioneu cada tipus amb la lletra corresponent. Introduïu només la lletra. No escrigueu caràcters innecessaris.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ÀREA 2. Expressió escrita (45%)

  2.1 Redacteu, com a presidenta d’una associació de veïns d’un barri d’una població de 40.000 habitants, una petició per a demanar una entrevista amb l’alcalde de la dita població per tal d’exposar-li el programa d’actes de la setmana cultural que teniu previst realitzar amb motiu de les festes del barri i demanar-li la coŀlaboració de l’ajuntament. (El document ha de tindre aproximadament unes 170 paraules i unes 20 línies.)
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  2.2 Redacteu, en nom de la consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, un saluda adreçat al regidor de cultura d’un ajuntament per a agrair-li la tramesa d’un audiovisual sobre la geografia d’aquella comarca.
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  ÀREA 3. Domini pràctic del llenguatge administratiu (45%)

  3.1 Llegiu el fragment de bases per a la concessió de premis que teniu a continuació i trieu la paraula o les paraules per a omplir els buits i completar-ne el sentit. (Pareu atenció a no repetir-ne cap).

  Captionless Image
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  3.2 Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules o locucions que hi falten, tenint en compte que siguen sinònimes de les expressions o de les paraules que trobareu entre parèntesis. No escrigueu espais sobrers ni signes de puntuació EXEMPLE: El govern ha ___nomenat____ (DESIGNAT) els seus ambaixadors.
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  3.3 Reescriviu al requadre de text les paraules del fragment d’instrucció següent que continguen majúscules o minúscules incorrectes.

  Captionless Image
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  3.4 Tot seguit hi ha un fragment d’una resolució sense signes de puntuació. Copieu-lo i poseu-li tots els signes que calga. Diferencieu també els punts seguits dels punts i a part.

  Captionless Image
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  3.5 Torneu a escriure estes oracions amb les esmenes corresponents, si és que hi ha incorreccions. Altrament, copieu-les tal qual. No el número de cada oració. No escrigueu tampoc espais innecessaris.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.6 A continuació trobareu cinc definicions de diversos tipus de documents. Marqueu l'opció que considereu més adequada per a cada un.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question