นวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ กศน.อุดรธานี (Udonthani Online information innovation : UD-OII )
รายงานข้อมูลการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้รายงานทันทีที่มีการอนุมัติ/เห็นชอบกิจกรรม
1. กศน.อำเภอ *
2.กศน.ตำบล *
Your answer
3.ชื่อ - สกุล ครูผู้รับผิดชอบ *
Your answer
4.เลขบัตรประชาชนครูผู้รับผิดชอบ *
Your answer
5. ตำแหน่ง *
6.เบอร์โทรศัพท์ ครูผู้รับผิดชอบ *
Your answer
7. E-mail *
Your answer
8.ประเภทหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ *
9.ไตรมาส *
10.ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ *
Your answer
11.ชื่อวิทยากร *
Your answer
12.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) *
Your answer
13.จำนวนชั่วโมงเรียน *
Your answer
14.สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ *
Your answer
15.วันที่อนุมัติ จัดตั้งกลุ่ม *
MM
/
DD
/
YYYY
16.ห้วงเวลาเรียน (วันที่เริ่มจัดหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ ) *
MM
/
DD
/
YYYY
17.ห้วงเวลาเรียน (วันที่จบหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ) *
MM
/
DD
/
YYYY
18.แผนงาน/โครงการ งบประมาณ *
19.จำนวนงบประมาณ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน.. Report Abuse