Rejestracja uczestników na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności
Informacje o organizacji, która zgłasza uczestnika na szkolenie.
Nazwa organizacji *
Your answer
Numer KRS organizacji *
Your answer
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Your answer
Województwo, w którym mieści się organizacja: *
Dane uczestnika
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej *
Your answer
Adres e-mail osoby zgłaszanej *
Your answer
Numer telefonu osoby zgłaszanej *
Your answer
Wybór szkolenia - należy wybrać przynajmniej jedno szkolenie. Jedna osoba może wziąć udział w kilku blokach tematycznych.
BLOK 1: Audyty dostępności architektonicznej i poprawności dostosowań przestrzeni
BLOK 2: Audyty dostępności cyfrowej
BLOK 3: Transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo
BLOK 4: Audiodeskrypcja
BLOK 5: Przygotowywanie i montaż materiałów w PJM
BLOK 6: Tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia
Brak miejsc
Oświadczenia
Oświadczam, że zgłaszana osoba to (właściwe zaznaczyć): *
Oświadczam, że organizacja, którą reprezentuję prowadzi statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych *
Oświadczam, że organizacja, którą reprezentuję zatrudnia pracowników, w tym przynajmniej 1 osobą na podstawie umowy o pracę *
Oświadczam, że zgłaszani pracownicy organizacji, którą reprezentuję przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowali się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia *
Ponadto, oświadczam, że w czasie ostatnich 6 miesięcy od momentu zgłoszenia się na szkolenie organizacja zatrudnia przynajmniej jedną osobę z niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej *
Informacje dodatkowe o uczestniku szkolenia
Jakie usługi dostępnościowe musimy zapewnić żeby Pan/Pani czuł/a się komfortowo?
Czy ma Pan/Pani konkretne pytania dotyczące tematyki szkoleń, na które chciałby/chciałaby otrzymać odpowiedź podczas szkolenia? (Jeśli TAK proszę napisać jakie pytania)
Your answer
Czy chciałby Pan/Pani podczas szkolenia omówienia konkretnego przypadku związanego z tematyką szkoleń? (jeśli TAK proszę opisać przypadek w kilku zdaniach)
Your answer
Czy uczestniczył/a już Pan/Pani w szkoleniu dotyczącym świadczenia usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności? Jeśli tak proszę krótko ocenić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. (Pomoże nam to lepiej sprofilować szkolenie)
Your answer
Wybieram dietę: *
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia szkolenia. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service