ދަރުސަށް އެދޭ ފޯރމް
Email address *
1. ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އިދާރާ/ތަނުގެ ނަން (އަތޮޅާއިރަށާއެކު):
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ނަން:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
2. ހިންގަން ބޭނުންވާ ޙަރަކާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ހިންގަން ބޭނުންވާ ޙަރަކާތް
އޯޑިއެންސް
ރަށުގެ އާބާދީ
ޙަރަކާތް ޢަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތް
ދަރުސް / ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދު
Clear selection
ވަކި މަވްޟޫޢެއް ބޭނުންނަމަ / ތަފްޞީލް:
ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚް
MM
/
DD
/
YYYY
MM
/
DD
/
YYYY
ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ޢިލްމުވެރިޔާ / ޢިލްމުވެރިން
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JamiyyathuSalaf.