แบบประเมินระดับความต้องการในการเพิ่มความรู้ในการอบรม / ประชุม / สัมมนา
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ให้ทำเครื่องหมาย ✓หรือกรอกข้อความให้สมบรูณ์
สถานภาพการทำงานของท่าน
ชื่อโครงการ
Your answer
สำนัก / กอง / กลุ่ม
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
ระดับ
Your answer
2. เพศ
3. อายุ
ส่วนที่ 2 ความต้องการ
แบบประเมินระดับความต้องการในการเพิ่มความรู้ในการอบรม / ประชุม / สัมมนา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่สนใจ
1.1 รูปแบบการจัดหมวดหมู่ ในเว็บไซต์
1.2 ความง่ายในการค้นหาแบบสรุปบทเรียน
1.3 ความสำเร็จในการ Download ข้อมูล
1.4 การสืบค้นข้อมูลในงาน ง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
2. การนำข้อมูล หรือ คู่มือไปใช้งาน
2.1 เนื้อหา ของคู่มือที่ download ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 ท่านได้รับประโยชน์จากแบบสรุปบทเรียน
2.3.ท่านได้นำความรู้ และมีการต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริง
2.4. แบบสรุปบทเรียนการ มีความพร้อมใช้งาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy