แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมระบบ TU E - Thesis
เวลา และสถานที่อบรม : เวลา 09.30 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 02-6132123, 02-6132168 หรือ gradtulaw@gmail.com

...................................................................................................................

** นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอกทุกคนที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องเข้าร่วมอบรมระบบ TU - e Thesis ก่อนการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อดำเนินการนำวิทยานิพนธ์เข้าระบบ TU E -Thesis เพื่อตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจบการศึกษา

ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักหอสมุดผู้รับผิดชอบ TU E - Thesis เพื่อจัดอบรมรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการใช้ระบบ TU E - Thesis ให้กับนักศึกษา จำนวน 7 รอบ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมระบบดังกล่าวในรอบที่นักศึกษาสะดวก ซึ่งบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาเข้าอบรมไม่เกิน 60 คน/รอบ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
เลขทะเบียนนักศึกษา *
Your answer
คุณสามารถเข้าร่วมอบรมได้ *
Required
อีเมล *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service