Aby pacient porozumel a spolupracoval ...

"Komunikácia lekárov a sestier s pacientom a rodičom detského pacienta".

... alebo inšpirácie pre komunikáciu a porozumenie v ambulanciách a na oddeleniach v nemocnici.

Pacienti a rodičia detských pacientov získajú v praxi lekára alebo sestru nielen ako odborníka na zdravotné témy, ale aj komunikačného partnera, a tým aj:
• vypočutie a porozumenie zo strany zdravotníka
• informácie vo forme, ktorú vedia ľahšie prijať
• viac istoty a upokojenia pri pobyte v nemocnici 


Zdravotníci môžu pri práci s touto témou získať:
• priestor pre pochopenie komunikácie ako pracovného nástroja - Ako mi komunikácia môže pomôcť pri plnení pracovných úloh?
• inšpirácie, ako poskytovať pacientovi/rodičovi informácie tak, aby porozumel a bol otvorený pre spoluprácu - Aké informácie, kedy a v akej forme je ich pripravený počuť?
• nástroje na porozumenie pocitom a potrebám – Ako počúvať a počuť, čo mi pacient hovorí?
• tipy na zvládnutie krízových situácií v komunikácii – Ako zvládnuť silné emocionálne reakcie pacienta alebo rodiča? ... môžete nám dať vedieť, že máte záujem o takýto workshop. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde ho budeme realizovať.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question