ENQUISA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO
CURSO *
O/a profesor/a exlica con claridade?
É fácil seguir a materia con este/a profesor/a
O/a profesor/a relaciona os novos conceptos con outros que xa traballamos anteriormente?
O/a profesor/a relaciona os contidos con temas/aspectos da vida real ou doutras materias?
O/a profesor/a resolve as nosas dúbidas?
O/a profesor/a procura saber que estamos aprendendo a materia?
O/a profesor/a introduce temas de discusión e anímanos a participar?
Considero suficientes os recursos didácticos que se empregan na clase (vídeos, libros,..)
O clima creado na aula é agradable e permite aprender
O profesor valora adecuadamente o meu traballo diario
O profesor/a coméntame os meus progresos e dificultades durante o proceso de avaliación
O profesor/a dime como resolver as miñas dificultades
Corrixe cunha actitude positiva
Se hai deberes ou traballos, o profesor/a supervisa a súa realización e corrixe ou solicita os cadernos
O profesor/a supervisa e corrixe os cadernos
Coñezo o meu nivel de aprendizaxe antes dos exames
Avisa con antelación suficiente das datas dos exames e presentación de traballos
As probas de avaliación axústanse ós contidos traballados na clase
Estou satisfeito/a coa planificación dos exames
O profesor/a proporcióname a posibilidade de coñecer e comentar a valoración dos meus exames
O profesor/a asiste á clase con puntualidade
OBSERVACIÓNS
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service