Ciste Tacaíochta
Chun smaointe nua & éagsúla a chothú, tá ciste tacaíochta ar fáil ó Sheachtain na Gaeilge le Energia d’imeachtaí & tionscadail pobail Ghaeilge a bheidh ar siúl don fhéile in 2019.
Ba chóir go dtabharfaidh na himeachtaí / tionscadail deis do dhaoine níos mó úsáid a bhaint as an nGaeilge agus go rachaidh na himeachtaí / tionscadail i bhfeidhm go mór ar an bpobal.

Tábhachtach:
Níl ach ciste beag tacaíochta ann le roinnt ar chúpla iarratas rathúil. Iarrtar ort, mar sin, gan cur isteach ar thacaíocht más féidir leat teacht ar airgead in aon áit eile nó mura bhfuil urraíocht ag teastáil uait.
Ní mór don fhoirm seo a leanas a comhlíonadh roimh Dé hAoine, 14 Nollaig 2018:

To encourage new & different ideas, Seachtain na Gaeilge le Energia has made available a support fund for Irish language community events and projects in 2019.
The events / projects should give people the opportunity to use more Irish and also grab the attention of and make a big impression on the local community.

Important:
There is only a small support fund available that can be given to a few successful applications. We would ask you, therefore, not to apply if you can access money elsewhere or if you don’t need sponsorship.
The following must be completed by Friday, 14 December 2018: .


Email address *
Ainm an ghrúpa/ Name of Group: *
Your answer
Ainm an Teagmhálaí/ Name of Contact: *
Your answer
Seoladh Ríomhphoist/ Email Address: *
Your answer
Uimhir Gutháin/ Phone Number: *
Your answer
Sonraí Imeachta (Teideal Imeachta, Dáta & Am, Láthair)/ Event Details (Event Title, Date & Time, Location): *
Your answer
Cur Síos Imeachta/ Tionscadail/ Event/ Project Description: *
Your answer
Conas a rachaidh an t-imeacht/ tionscadal i bhfeidhm ar an bpobal? How will the event / project engage the community / public? *
Your answer
Cad air a chaithfear an maoiniú?/ How will the funding be spent? *
Your answer
Cé mhéad airgid atá á lorg? (Is féidir iarraidh suas go €250) How much money are you seeking? (Requests can be made up to the value of €250) *
Your answer
Ainm an Chuntais Bainc/ Name of Account: *
Your answer
Uimhir IBAN an Chuntais Bainc *
Your answer
Ainm agus seoladh an bhainc/ Name and Address of Bank: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Conradh na Gaeilge. Report Abuse - Terms of Service