PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giáo viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Thầy/Cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".

  Phần 1. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 – KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG CỦA GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ

  A – NHU CẦU BỒI DƯỠNG VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

  Kĩ năng tiếp nhận (Đọc, Nghe)
  Kĩ năng sản sinh (Viết, Nói)
  Tích hợp cả 4 kĩ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
  Kiến thức về lĩnh vực ngữ âm
  Kiến thức về lĩnh vực từ vựng
  Kiến thức về Lĩnh vực ngữ pháp
  Kiến thức về văn hoá của các nước bản ngữ
  Kiến thức về Khung Tham chiếu Châu Âu (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN)
  Kiến thức về ngôn ngữ như một hệ thống
  Kiến thức về các lý thuyết và việc học ngôn ngữ thứ hai
  Kiến thức về nội dung học thuật bằng ngoại ngữ
  Hiểu biết về chương trình giảng dạy ngoại ngữ
  Please enter one response per row

  B – NHU CẦU BỒI DƯỠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  Các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ phù hợp với tâm lý của học sinh
  Những kiến thức cơ bản về học ngôn ngữ thứ hai
  Soạn giáo án, thiết kế hoạt động và bài tập dạy ngoại ngữ
  Xây dựng và phát triển vốn kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) cho học sinh
  Khả năng phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh
  Xây dựng môi trường học có ý nghĩa và mang tính hỗ trợ
  Tổ chức và quản lý các hoạt động trên lớp
  Đánh giá hiệu quả của các hoạt động dạy học ngoại ngữ
  Sử dụng và điều chỉnh SGK, tài liệu thực tế và những nguồn học liệu khác
  Please enter one response per row

  C – NHU CẦU BỒI DƯỠNG KHẢ NĂNG TÌM HIỂU VỀ NGƯỜI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH HỌC NGOẠI NGỮ

  Hiểu các quá trình diễn biến tâm lý của học sinh (HS) để khích lệ và tạo động lực học tập cho họ
  Hiểu quá trình phát triển nhận thức của HS để khích lệ và tạo động lực học tập cho họ
  Nhận thức được quá trình tiếp thu ngôn ngữ của HS để điều chỉnh hoạt động giảng dạy cho phù hợp
  Suy ngẫm về các giá trị văn hóa và quá trình học tập trước đây của HS
  Phát triển khả năng sáng tạo và tư duy phản biện cho HS
  Please enter one response per row

  D – NHU CẦU BỒI DƯỠNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGOẠI NGỮ

  Thiết kế các bài kiểm tra để đo khả năng, kiến thức, kĩ năng của học sinh
  Xác định các tiêu chí cần đánh giá trước khi thiết kế bài thi kiểm tra
  Kiểm tra thử để loại bỏ hoặc điều chỉnh những câu hỏi không phù hợp
  Kiểm tra tính ổn định của kết quả bài kiểm tra đối với những đối tượng học sinh giống nhau
  Xác định khả năng bài kiểm tra sẽ đo được những kiến thức kĩ năng cần đánh giá ở học sinh
  Kiểm tra độ phân biệt của các câu hỏi xem có giúp phân loại được trình độ học sinh không
  Kiểm tra độ khó của bài kiểm tra xem có phù hợp để sử dụng cho học sinh lớp thầy/cô hay không
  Đánh giá tính chuẩn xác của các bài thi do người khác thiết kế
  Chỉnh sửa bài kiểm tra sau khi kiểm tra thử cho phù hợp
  Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang điểm, trọng số cho từng bài thi kiểm tra
  Sử dụng cách kiểm tra chéo giữa các học sinh hoặc giữa các giáo viên
  Sử dụng khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) về năng lực ngoại ngữ trong kiểm tra, đánh giá
  Làm giám khảo chấm kĩ năng nói của học sinh
  Chấm điểm cho các bài thi kiểm tra của học sinh dưới dạng giấy
  Phân tích kết quả các bài thi kiểm tra của học sinh
  Nhận xét, phản hồi lại cho học sinh về bài thi, kiểm tra
  Dùng số liệu thống kê mô tả để xem xét chất lượng các bài kiểm tra
  Có những điều chỉnh khác nhau ở những lớp học khác nhau sau khi có kết quả thi, kiểm tra
  Please enter one response per row

  E – NHU CẦU BỒI DƯỠNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

  Những kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công tác chuyên môn
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, phản hồi người học và lưu giữ kết quả
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp, hợp tác và phát triển chuyên môn.
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học
  Please enter one response per row

  F – NHU CẦU BỒI DƯỠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH SƯ PHẠM (ACTION RESEARCH)

  * Nghiên cứu thực hành sư phạm (Action Research): Là việc giáo viên có ý thức thu thập và xử lý thông tin một cách có hệ thống về các hoạt động thực hành dạy học trên lớp, chiêm nghiệm lại quá trình dạy học đó, và nhằm đưa ra những thay đổi phù hợp hơn cho những lần lên lớp sau với bài dạy tương tự, tránh dạy kiểu lối mòn 10 lớp giống cả 10.
  Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng lập đề cương cho nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng tiến hành thu thập số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng xử lý số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng viết báo cáo khoa học về nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Khả năng điều chỉnh quá trình dạy học ngoại ngữ dựa trên nghiên cứu thực hành sư phạm
  Please enter one response per row

  PHẦN 3 – KHẢO SÁT NHU CẦU TỰ BỒI DƯỠNG CỦA GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ

  This is a required question
  This is a required question
  • Trước khi có Đề án NNQG 2020 (từ năm 2011 trở về trước)
  • Sau khi có Đề án NNQG 2020 (từ năm 2011 đến nay)
  Please enter one response per row
  Tự tìm tòi, học hỏi qua sách, tạp chí, mạng Internet
  Tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi
  Dự giờ và trao đổi chuyên môn với giáo viên khác
  Tham gia hội thảo, tập huấn
  Khác:
  Please enter one response per row
  Tự tìm tòi, học hỏi qua sách, tạp chí, mạng Internet
  Tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi
  Dự giờ và trao đổi chuyên môn với giáo viên khác
  Tham gia hội thảo, tập huấn
  Khác:
  Please enter one response per row
  1-3 ngày
  1-3 tuần
  1 tháng
  2-3 tháng
  Hơn 3 tháng
  Please enter one response per row
  Trong năm học
  Trong dịp hè
  Quanh năm
  Please enter one response per row
  Tại địa phương anh/chị ở
  Tại cơ sở giáo dục ngoài địa phương anh chị ở
  Tổ chức bồi dưỡng tại nước ngoài (nêu tên nước anh/chị đã đến bồi dưỡng)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Bồi dưỡng tập trung
  Bồi dưỡng online
  Bồi dưỡng theo hình thức kết hợp
  Please enter one response per row
  Bồi dưỡng tập trung vào lý thuyết
  Bồi dưỡng kết hợp 50% lý thuyết và 50% thực hành
  Bồi dưỡng ít lý thuyết, nhiều thực hành
  Please enter one response per row
  Chương trình bồi dưỡng được thông báo trước
  Chương trình bồi dưỡng được xây dựng phù hợp với nhu cầu người học
  Chương trình bồi dưỡng được tổ chức quy củ
  Chương trình bồi dưỡng kiểm tra đánh giá đúng kiến thức, trình độ của người học
  Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu chương trình
  Chương trình bồi dưỡng có thực hành thực tế cho học viên (thực hành giả định, thực hành trên lớp học thực tế hoặc kết hợp cả hai hình thức trên)
  Chương trình có các hoạt động nối tiếp sau bồi dưỡng để hỗ trợ, theo dõi tiến bộ của người học
  Please enter one response per row
  Sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh mới
  Năng lực tổ chức các hoạt động trong lớp học ngoại ngữ
  Nâng cao năng lực xây dựng giáo án và kịch bản giảng dạy
  Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong dạy-học ngoại ngữ
  Phương pháp giảng dạy các kỹ năng tổng hợp
  Phương pháp đánh giá học sinh phổ thông học tiếng Anh
  Hiểu và áp dụng khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong giảng dạy tiếng Anh
  Tăng cường hiểu biết về văn hóa trong lớp học tiếng Anh
  Phương pháp khai thác học liệu và tự phát triển chuyên môn
  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại ngữ trong cộng đồng
  Tâm lý học trong giáo dục ngoại ngữ
  Giáo dục học và giáo dục ngoại ngữ
  Lý luận giảng dạy tiếng Anh
  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  Xây dựng khung chương trình và đề cương học phần trong đào tạo đại học
  Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 4 – KHẢO SÁT VỀ HIỆU QUẢ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ

  Năng lực tiếng Anh
  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  Khả năng tìm hiểu về người học và quá học ngoại ngữ
  Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ
  Phương pháp nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  A – VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

  Năng lực giao tiếp Nghe, Nói, Đọc, Viết được nâng cao
  Vốn Từ vựng được mở rộng
  Kiến thức Ngữ pháp được củng cố và nâng cao
  Kiến thức về văn hoá của các nước bản ngữ được bổ sung
  Khả năng tự bồi dưỡng, tự học được nâng cao
  Kiến thức về Khung Tham chiếu Châu Âu (Khung năng lực 6 bậc dùng cho VN) được nâng cao
  Kiến thức về ngôn ngữ như một hệ thống được nâng cao
  Kiến thức về các lý thuyết và việc học ngôn ngữ thứ hai được nâng cao
  Hiểu biết về chương trình giảng dạy ngoại ngữ được nâng cao
  Please enter one response per row

  B – VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  Thầy/Cô được bổ sung những kiến thức cơ bản về tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai
  Thầy/Cô được bổ sung kiến thức về phương pháp dạy học ngoại ngữ phù hợp với tâm lý của học sinh
  Năng lực thiết kế, biên soạn bài giảng được cải thiện
  Khả năng tổ chức các hoạt động học tập, tạo không khí sôi nổi và hứng thú cho học sinh được tăng cường
  Khả năng điều khiển, quản lí lớp học được nâng cao
  Khả năng đánh giá hiệu quả của các hoạt động dạy học ngoại ngữ được nâng cao
  Khả năng sử dụng và điều chỉnh giáo trình, tài liệu thực tế và những nguồn học liệu khác được nâng cao
  Please enter one response per row

  C – VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công tác chuyên môn được cải thiện.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, phản hồi người học và lưu giữ kết quả.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp, hợp tác và phát triển chuyên môn.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học.
  Please enter one response per row

  D – VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  Thiết kế các bài kiểm tra để đo khả năng, kiến thức, kĩ năng của học sinh.
  Xác định các tiêu chí cần đánh giá trước khi thiết kế bài thi kiểm tra.
  Kiểm tra độ khó của bài kiểm tra xem có phù hợp để sử dụng cho học sinh lớp thầy/cô hay không
  Đánh giá tính chuẩn xác của các bài thi do người khác thiết kế
  Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang điểm, trọng số cho từng bài thi kiểm tra
  Sử dụng cách kiểm tra chéo giữa các học sinh hoặc giữa các giáo viên
  Sử dụng khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) về năng lực ngoại ngữ trong kiểm tra, đánh giá
  Làm giám khảo chấm kĩ năng nói của học sinh
  Chấm điểm cho các bài thi kiểm tra của học sinh dưới dạng giấy
  Phân tích kết quả các bài thi kiểm tra của học sinh
  Nhận xét, phản hồi lại cho học sinh về bài thi, kiểm tra
  Dùng số liệu thống kê mô tả để xem xét chất lượng các bài kiểm tra
  Please enter one response per row

  E – VỀ NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH SƯ PHẠM

  Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng lập đề cương cho nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng tiến hành thu thập số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng xử lý số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng viết báo cáo khoa học về nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng điều chỉnh quá trình dạy học ngoại ngữ dựa trên nghiên cứu thực hành sư phạm.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Thầy/Cô!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại". - Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"