LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA 17.07.2018.
Komercdarbība ar partneri no Krievijas

LTRK namā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, 2018. gada 17. jūlijā plkst. 15:00 - 17:00

1. Kontakti ar Krievijas partneriem

Izturēšanās tikšanas gaitā. Komerciāla sarakste. Suvenīri un dāvanas pirms un pēc darījuma.
Valsts un privātu kompāniju lietu vešanas specifika: elektroniskā tirdzniecība, satura un tehnisko jautājumu norobežošana.
Kad ir nepieciešams iesaistīt starpniekus un konsultantus. Korumpēto atskaitījumu (otkatu) sistēma Krievijā un piedalīšanas nekrievu kompāniju riski, piedaloties šajā sistēmā.

2. Darījuma noslēgšana.

Kā novērtēt Krievijas kompānijas pārstāvja pilnvaras.
Kādus biznesa partnera dokumentus jāizpēta.
Kādi ir riski, ka darījums tiks apstrīdēts vai atzīts par spēka neesošu.
Līguma sastadišana: nodaļa “definīcijas”, iepriekšējs un ilgstošas saistības, juristu iesaistīšana.
Līguma noslēgšana ar starpnieku.

3. Līguma izpilde.

Sarakste līguma izpildes gaitā.
Krievijas valūtas un eksporta-importa kontrole.
Krievijas muita.
Neparedzamie apstākli (force-majeure).

4. Strīdu izskatīšana.

Vai ir iespējams izvairīties no konfliktiem līguma izpildīšanas gaitā?
Mediācija, ekspertu iesaistīšana un materiālu ekspertīze.
Tiesa vai arbitrāža?
Īsi par Krievijas tiesām.
Īsi par Krievijas arbitrāžām.

Seminārs ir krievu valodā.

Eksperts:
Boris Karabelnikov - Krievijas tiesību, starptautiskās arbitrāžas un starptautiskā civilprocesa eksperts. 7 gadus strādājis starptautiskā juridiskā firmā SHH (tagad Dentons) Maskavā un Londonā. Kā advokāts pārstāv klientu intereses Krievijas valsts tiesās, tostarp Augstākā Tiesā. No 2006 gada viņš ir arbitrs Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Starptautiskā komerciālā arbitrāžā tiesā (SKAT pie KF TRK). Kopš 2014 gada dzīvo Latvijā.

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

*Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.
**Piekrītu, ka publicitātes nolūkā semināra dalībnieki tiks fotogrāfēti vai filmēti.

Бизнес с партнером из России

1. Контакты с российскими партнерами

Поведение в ходе встреч. Деловая переписка. Сувениры и подарки - до сделки и после.
Специфика ведения дел государственными и частными компаниями: электронные торги, разграничение содержательных и технических вопросов.
Когда необходимо привлекать посредников и консультантов. Система "откатов" в России и риски участия с ней для нероссийских компаний.

2. Заключение сделки

Как оценить полномочия представителя российской компании.
Какие документы контрагента изучить.
Каковы риски оспаривания сделки или ее признания ничтожной.
Составление договора: раздел "дефиниции", предварительные и длящиеся обязательства, привлечение посторонних юристов.
Заключение договора с посредником.

3. Исполнение договора

Переписка в ходе исполнения договора.
Российский валютный и экспортно-импортный контроль.
Российская таможня.
Форс-мажор.

4. Рассмотрение споров

Возможно ли избежать конфликтов в ходе исполнения договора?
Медиация, привлечение экспертов и экспертиза материалов.
Суд или арбитраж?
Кратко о российских судах.
Кратко о российском арбитраже.

Семинар на русском языке.

Эксперт: Борис Карабельников, эксперт по российскому праву и по вопросам международного арбитража и международного гражданского процесса. 7 лет работал в международной юридической фирме SHH (теперь Dentons) в Москве и Лондоне, занимался оформлением инвестиций в России больших компаний (включая Европейский Банк Реконструкции и Развития, Coca-Cola, McDonalds, Shell, Rhone-Pulenc, American Express, Holiday Inn и др.).

Vārds, uzvārds *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Your answer
Amats *
Your answer
E-pasts *
Your answer
Tālruņa numurs *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādas tēmās Jūs vēlētos dzirdēt nākamajos "LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA" semināros?
Your answer
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service