Πρόγραμμα Mentoring Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Όσοι απόφοιτοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Mentoring του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία της παρακάτω φόρμας. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε στη φόρμα αυτή θα χρησιμοποιηθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) αποκλειστικά και με μοναδικό στόχο την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των φοιτητών του Π.Κ. και των αποφοίτων - Mentors. Τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν απόρρητα στο Γραφείο Διασύνδεσης το οποίο θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητά σας για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Mentoring.

  Προσωπικά Στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Τρέχουσα Απασχόληση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Προπτυχιακές σπουδές

  This is a required question
  This is a required question

  Μεταπτυχιακές Σπουδές

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Λόγος συμμετοχής

  This is a required question