METODIKA_SINAQ -2 OrxaN Məmmədov
QEYD:Hər sual 1 balla qiymətləndirilir (EMAİL ünvanı yazmalısınız və nəticələriniz qeyd etdiyiniz email unvanına GÖNDƏRİLƏCƏK)
Email address *
1.Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
1 point
2.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
1 point
3.Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
1 point
4.Qiymətləndirmə standartlarında neçə səviyyə müəyyən olunub?
1 point
5.
1 point
Captionless Image
6.. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırılır?
1 point
7.İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
1 point
8.
1 point
Captionless Image
9.Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?
1 point
10.Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service