Přijímám výzvu! Účastním se měsíce gramotností.
Sejděte se s kolegou či kolegyní (např. jiného vyučovacího předmětu) a bavte se o společné výuce, věnujte se výukové aktivitě pro rozvoj gramotností napříč Vašimi vzdělávacími obory. Zkuste si třeba společné plánování výuky, společné vyučování, či výuku společně reflektujte. I v mateřských školách je prostor pro spolupráci, zapojení rodičů a dalších odborníků do činností, které podporují rozvoj gramotností dětí.

Zapsáním údajů do tohoto formuláře se k výzvě přihlásíte. Vyzkoušejte si párovou výuku, po skončení akce Vás budeme kontaktovat a optáme se Vás na zkušenosti. Nabídneme Vám například možnost stát se autorem a vytvořit příspěvek za finanční odměnu!
Jméno a příjmení *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Stupeň vzdělávání *
Jaké předměty vyučujete? V případě MŠ uveďte preferovaná témata.
Your answer
Jaké předměty vyučuje kolega/kolegyně, se kterou bude probíhat/probíhala spolupráce? Případně vypište, jakou roli zastává spolupracující osoba.
Your answer
Máte již zkušenosti s párovou výukou a týmovou spoluprací? Jaké?
Your answer
Chcete odebírat newsletter projektu PPUČ?
Chcete nám něco vzkázat? Máte komentář, dotaz či přání?
Your answer
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“) tímto souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení, e-mailové adresy a informaci o stupni vzdělávání (dále jen „osobní údaje“), společnosti Národní ústav pro vzdělávání, školskému poradenskému zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 PRAHA 10 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem přijímání specifických informačních oznámení v rámci projektu PPUČ. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně vlastními zaměstnanci příslušného správce osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen/a v souladu s nařízením o všech svých právech, zejména právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu být informován/a o způsobu zpracování osobních údajů, právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat a odebírání informačních oznámení projektu PPUČ zrušit, v tomto případě budou poskytnuté osobní údaje smazány.

Souhlasím se zasíláním informačních sdělení výše uvedených správců na moji e-mailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl/a.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Národní ústav pro vzdělávání. Report Abuse