ASK's Visitors' Week March 23-27, 2020
Dear Interested Parent,

Please complete this form if :

*You would like to register for a morning tour at 10:00-10:30 on Monday through Thursday (March 23-26)
*You would like to attend the Open House on Friday, March 27th at 12:30 p.m.
*You would like to register your child to visit for the day on Monday through Thursday (March 23-26)

Të nderuar prindër të interesuar,

Ju lutemi plotësoni këtë formular nëse:

* Dëshironi të regjistroheni për një turne në mëngjes nga ora 10:00-10:30 nga e hëna në të enjten
* Dëshironi të merrni pjesë në diitën e hapur për vitiza të premten në 12:30 më 27 mars
* Dëshironi t'a regjistroni fëmijën tuaj për vizitë ditore nga e hëna në të enjten (23-26 Mars)


Email address *
First Name and Last Name of the Parent / Emri dhe Mbiemri i prindit: *
Your answer
Parent E-mail Address: / Adresa elektronike e prindit: *
Your answer
Parent Phone Number: / Numri i telefonit të prindit: *
Your answer
Which grade is your child or children in currently? / Në cilën klasë është fëmja(ët) tuaj? *
Required
Would you like to attend the Open House on March 27th at 12:30? / A dëshironi të merrni pjesë në ditën e hapur për vizita më 27 mars në ora 12:30? *
Would you like to visit for a morning tour during Visitors' Week? If so, which day would be best for you? / A dëshironi të vini në vizitë për një turne në mëngjes gjatë javës së vizitorëve? Nëse po, në cilën ditë?
Are you wanting your child to visit for one day during the week? If so please select the day: / A dëshironi që fëmija juaj të na vizitojë një ditë gjatë javës? Nëse po ju lutemi zgjedhni ditën:
If you would like your child to attend Visitors' Day for one day, please inform us what their full name is: / Nëse dëshironi që fëmija juaj të marrë pjesë në ditën e vizitorëve për një ditë, ju lutemi na e tregoni emrin e tij të plotë:
Your answer
If you would like your child to attend Visitors' Day for one day, please inform us what school they are currently attending: / Nëse dëshironi që fëmija juaj të marrë pjesë në ditën e vizitorëve për një ditë, ju lutemi na tregoni në cilën shkollë vijojnë mësimin tani:
Your answer
Thank you for taking your time to complete this form! We will be getting back to you shortly to confirm your requests. / Ju faleminderit që morët kohën për ta plotësuar këtë formular! Do t'ju kontaktojmë së shpejti për të konfirmuar kërkesat tuaja.
If you have any questions, please email Ms. Feride Rusinovci at: ferider@askosova.org / Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi
kontaktoni znj. Feride Rusinovci në: ferider@askosova.org
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of American School of Kosova. Report Abuse