แบบฟอร์มจองห้องประชุม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบตามที่กำหนด
เรียนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ สกุล) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
มีความประสงค์ใช้ห้องประชุม เพื่อ *
กรุณากรองรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ห้องประชุม (ตัวอย่าง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ท่าน พร้อมเบรค 2 มื้อ )
Your answer
วันที่ใช้ห้องประชุม *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่มใช้ห้องประชุม *
Time
:
เวลาเลิกใช้ห้องประชุม *
Time
:
จำนวนผู้เข้าประชุม *
Your answer
สิ่งที่ให้วิทยาลัยจัดเตรียม
ระบบ Tsu e - Conference *
**ไม่สามารถเชื่อมต่อกับห้องประชุมทองหลางและ สกอ. ได้
Required
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน *
หากใช้โปรดระบุจำนวนเครื่อง หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
Your answer
อาหารว่าง *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
Your answer
อาหารกลางวัน *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
Your answer
อื่นๆ ที่ต้องการให้จัดเตรียม *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
Your answer
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน *
**หากมีค่าล่วงเวลาราชการทางผู้ขอห้องประชุมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service