แบบฟอร์มจองห้องประชุม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบตามที่กำหนด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เรียนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ สกุล) *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
มีความประสงค์ใช้ห้องประชุม เพื่อ *
กรุณากรองรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ห้องประชุม (ตัวอย่าง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ท่าน พร้อมเบรค 2 มื้อ )
วันที่ใช้ห้องประชุม *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่มใช้ห้องประชุม *
Time
:
เวลาเลิกใช้ห้องประชุม *
Time
:
จำนวนผู้เข้าประชุม *
สิ่งที่ให้วิทยาลัยจัดเตรียม
ระบบ Cisco WebEx Meeting *
หากใช้ระบบ Meeting อื่นโปรดระบุ หรือแจ้งลิ้งห้องประชุมในหัวข้อ อื่นๆ...
Required
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน *
หากใช้โปรดระบุจำนวนเครื่อง หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
อาหารว่าง *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
อาหารกลางวัน *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
อื่นๆ ที่ต้องการให้จัดเตรียม *
หากใช้โปรดระบุจำนวนและรายละเอียดที่ต้องการ หรือ หากไม่ใช้โปรดระบุ - ไม่ใช้
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน *
**หากมีค่าล่วงเวลาราชการทางผู้ขอห้องประชุมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy