THÔNG TIN ỨNG VIÊN
I. THÔNG TIN DỰ TUYỂN
Vị trí dự tuyển 1 *
Your answer
Vị trí dự tuyển 2
Your answer
Mức lương mong muốn *
Your answer
Ngày có thể bắt đầu làm việc
MM
/
DD
/
YYYY
II. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên *
Your answer
Ngày sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Nơi sinh
Your answer
Số CMND/ Hộ chiếu
Your answer
Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu
MM
/
DD
/
YYYY
Giới tính
Chiều cao
Your answer
Cân nặng
Your answer
Tình trạng hôn nhân
III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Từ năm | Đến năm | Tên trường | Thành phố/Tỉnh | Chuyên ngành | Bằng cấp
Your answer
IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Liệt kê theo thứ tự thời gian đếm ngược, bắt đầu từ công việc hiện tại trở về trước
Từ năm | Đến năm | Tên công ty | Chức vụ | Mức lương | Lý do nghỉ việc
Your answer
V. CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC
Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
Họ và tên
Your answer
Điện thoại
Your answer
Địa chỉ
Your answer
Quan hệ
Your answer
Email
Your answer
VI. THÔNG TIN THAM KHẢO
Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng này từ nguồn nào dưới đây?
Anh/Chị vui lòng cho biết người tham khảo (không phải người thân) ở công ty hoặc nhà hàng mà anh/chị đang làm việc gần đây nhất biết rõ quá trình làm việc của anh/chị mà nhà hàng Hoàng Yến có thể tham khảo
Số TT | Họ và tên | Chức danh | Đơn vị công tác | Điện thoại | Email
Your answer
VII. CAM KẾT
Tôi cam đoan những thông tin được cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi đồng ý để BGĐ nhà hàng Hoàng Yến thực hiện điều tra xác minh những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, hoặc các vấn đề liên quan khác cần thiết cho việc ra quyết định tuyển dụng của nhà hàng Hoàng Yến
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hoang Yen Buffet.