שאלון התחלה - סקר 2019  - סתיו G
השאלון הינו חלק ממחקר הדוקטורט של אסף בן דוד מאוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' תמר דיין ופרופ' איילת שביט ממכללת תל חי. השאלון הינו אנונימי ולא נאסף אף פרט על זהות המשתתף. הוא מיועד לסייע לנו להעריך את השפעת ההשתתפות במחקר על התפיסות הסביבתיות של המשתתפים. תודה על השתתפותכם/ן. אסף בן דוד.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
הסכמה מדעת למילוי שאלון מקוון. ייתכן ובעתיד יעשה שימוש בשאלון זה לצורכי מחקר בנושא קונפליקטים עם חיות בר. כתנאי להשתתפות במחקר אנו זקוקים לחתימתך על ההצהרה הבאה: אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת כי אני מסכים/ה להשתתף במחקר זה כמפורט בתנאים הבאים: ידוע לי כי אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר, וכי אני חופשי/ה להפסיק בכל עת את השתתפותי במחקר. ידוע לי כי אני רשאי/ת שלא לענות על כל השאלות שבשאלון או על חלק מהן, כל זאת מבלי שפעולה זו תגרום לשום ענישה או פגיעה בי. ידוע לי כי לא אקבל כל תמורה או טובת הנאה כלשהי תמורת השתתפותי במחקר. ידוע לי כי בכל בעיה הקשורה במחקר אוכל לפנות לעורכי המחקר, וכן כי אוכל לקבל מידע מפורט על המחקר דרך גורמים אלו. שאלון זה הוא אנונימי לחלוטין, כלומר, השם שלך לא יהיה רשום עליו. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy