สมัครเข้าอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ เรื่อง
Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop:
From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2
9 - 22 กันยายน 2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) *
FirstName LastName (English) *
ชื่อองค์กร *
ชื่อหน่วยงานในองค์กร *
โทร (มือถือ) *
e-mail *
LINE ID *
ชื่อองค์กร (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) หากต้องการมีชื่อผู้อบรมในใบเสร็จรับเงินด้วย โปรดระบุ *
ที่อยู่องค์กร (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีองค์กร (กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย)
สมัครอบรม: สมัครเพื่อสำรองที่นั่ง ชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy