แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
5. เรื่องที่ขอรับบริการ *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ดีมาก
มาก
น้อย
ปรับปรุง
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่าย
มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความความสุภาพในการให้บริการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
การจัดสถานที่ไว้รอให้บริการ
การจัดห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
มีน้ำสะอาดให้บริการอย่างเพียงพอ
มีการจัดลำดับในการให้บริการอย่างมีความยุติธรรม
Clear selection
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy