ေလ့လာ အြန္လုိင္းသင္ၾကားသူဆရာမ်ား (စာရင္းေပးသြင္းျခင္း)
ေလ့လာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ားထဲမွ အြန္လုိင္းသင္ၾကားမႈပံုစံအသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားသူမ်ားအတြက္ ပုိမိုလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လိပ္စာ - အမွတ္ ၁၁၊ ၅လႊာ၊ မာလာျမိဳင္ ၇လမ္း၊ ၁၆ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။
ဆက္သြယ္ရန္ - 09 254 882 223
Facebook - fb.com/laelarMyanmar
Email - info@laelar.com
Name *
အမည္
Your answer
Phone *
ဖုန္း
Your answer
Email
Your answer
Social Profile Link (Facebook Account Name)
Facebook တြင္အသံုးျပဳေသာ နာမည္
Your answer
Job Title *
အလုပ္အကိုင္
Your answer
Organizations
ေက်ာင္း သို႔ သင္တန္း သို႔ အဖြဲ႕အစည္းအမည္
Your answer
Expert Fields *
ကၽြမ္းက်င္သည့္နယ္ပယ္
Your answer
Year Experiences *
အေတြ႕အၾကံဳ
Your answer
အျခားသိလုိသည္မ်ား
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LaeLar.