TPM 29 Application Form
ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอรุ่น 29 จัดโดย บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด
วันที่ 13 พฤษภาคม - 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00-16:30 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์)
โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงศ์)
แผนที่: http://www.fourwingshotel.com/location.html
1) คำนำหน้า
2) ชื่อ (ไทย)
Your answer
3) นามสกุล (ไทย)
Your answer
4) ชื่อเล่น (ไทย)
Your answer
5) ชื่อ (อังกฤษ)
Your answer
6) นามสกุล (อังกฤษ)
Your answer
7) สถานที่ทำงาน (บริษัท, หจก., บมจ.)
Your answer
8) ที่อยู่องค์กร (เลขที่ อาคาร ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
Your answer
9) โทรศัพท์
Your answer
10) โทรสาร
Your answer
11) อีเมล์แอดเดรส
Your answer
12) โทรศัพท์มือถือ
Your answer
13) ตำแหน่งปัจจุบัน
Your answer
14) เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี
Your answer
15) ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
Your answer
16) จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา
Your answer
17) ประสบการณ์ทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา....ปี
18) ประวัติการทำงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน
Your answer
19) การศึกษา
Your answer
20) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท/โรงงาน
Your answer
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดนี้ พร้อมเอกสารต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ท่านสามารถชำระค่าสมัครโดย....
● เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด 
● โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุนทรโกษา เลขที่ 218-0-27370-4

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms