แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการอบรมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล CrossRef และ Google Scholar
ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 และ 2 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตอนที่ 1 Search.Crossref.Org สำหรับคำถามข้อ 1-5
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. Crossref.org
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. ฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้น คือฐานข้อมูลใด *
1 point
2. Crossref คืออะไร *
1 point
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น แยกเฉพาะที่เป็น "Book" มีจำนวนเท่าใด *
1 point
4. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น บทความลำดับที่ 1 ตีพิมพ์ในปีใด *
1 point
Figure 2. Crossref.org
รายละเอียดบรรณานุกรม
5. จากภาพที่ 2 รูปแบบการเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบมาตรฐานใด *
1 point
ตอนที่ 2 Scholar.Google.com สำหรับคำถามข้อ 6-10
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
6. จากภาพที่ 1 บทความลำดับที่ 1 ได้รับการตีพิมพ์ในปีใด *
1 point
7. จากภาพที่ 1 บทความลำดับที่ 2 ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนเท่าใด *
1 point
8. จากภาพที่ 1 บทความลำดับที่ 2 ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลของ Google Scholar จำนวนเท่าใด *
1 point
9. จากภาพที่ 1 บทความลำดับที่เท่าใดที่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็มเป็นแบบ PDF *
1 point
10. จากภาพที่ 2 รูปแบบการเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบมาตรฐานใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse