Анкета за учащи относно използването на образователни видео игри в обучението
Анкетата се провежда в рамките на проект APOGEE (http://www.apogee.online/) и има за цел идентифициране на нуждите на ученици в началното и основното училище от образователни видеоигри, включително и от образователни видео игри от тип лабиринт, при които дидактичният материал е представен тематично (модулно) в групи от зали от лабиринта чрез учебни дъски с текстово и графично съдържание, аудио материали за всяка зала, учебни задачи (вградени в дадени зали) с местене на учебни обекти до определени позиции или до други обекти, отговаряне на тестови въпроси с цел отключване на врати от зала към друга зала, както и намиране и използване на скрити учебни обекти.

Видео-материал за автоматизирано създаване на видео игра в платформата Unity с използване на пакета Maze Builder за генериране на учебни лабиринти е наличен на адрес https://www.youtube.com/watch?v=3IBqYooKwQg . Кратка видео-демонстрация на образователна игра за историята на създаване и укрепване на Второто българско царство по времето на Асеневци, генерирана с платформата APOGEE за Unity 3D, можете да видите на адрес https://youtu.be/mI9NwiZOrB0 . Самата игра може да се играе на адрес http://www.apogee.online/games.html . Допълнителна информация за проекта APOGEE e налична онлайн в презентацията на адрес https://www.slideshare.net/BoyanBontchev/apogee-smart-adaptive-video-games-for-education .

Анкетата съдържа 22 въпроса и се попълва за около 8-10 минути. Твоето мнение е много важно за нас, затова те молим най-учтиво да отделиш време и да отговориш на въпросите по-долу.
1. На колко години си?
2. Какъв е средният ти успех в училище?
3. Tвоят пол?
Clear selection
4. Колко часа играеш видео игри на седмица?
Clear selection
5. Колко време общо си играл(а) любимaтa си видео игрa?
Clear selection
6. Колко различни видео игри обикновено играеш за една година?
Clear selection
7. Харесва ли ти да играеш следните типове видео игри?
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
спортни игри (Table Tennis, Basketball Legends)
ролеви игри – RPG (World of Warcraft))
екшън и приключения (Legend of Zelda)
пъзели и логически игри (Tetris)
игри със социална медия (Farmville)
игри с платформи (Super Mario)
стратегически игри (Civilization)
игри със симулация (The Sims, Second Life)
игри със стрелба (Call of Duty)
игри с борби (Street Fighter)
образователни видео игри
други видове игри
Clear selection
Ако сте посочили и "други видове игри", то какви са те?
8. Използване на видео игри за обучение е полезно, защото:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
ще подобри представянето ми
ще увеличи способността ми за учене
ще подобри моята ефективност
ще ми помогне да получа по-добри оценки
ще помогне и за други неща
Clear selection
Ако сте посочили и "ще помогне и за други неща", то какви са те?
9. За мен ще е лесно да използвам видео игри в класната стая.
Определено не
Определено да
Clear selection
10. Видеоигрите предлагат възможности за учене, защото помагат за:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
експериментиране с учебни задачи
избор на учебни материали
преживяване на нещата, за които се учи
споделяне на опит с други съученици
развитие на критично мислене
мотивиране на учениците
друго
Clear selection
Ако сте посочили и "друго", то какво е то?
11. Ако можех да гласувам, щях да гласувам за използването на видеоигри в класната стая.
Определено не
Определено да
Clear selection
12. Колко често играеш (в клас и/или вкъщи) учебни игри по:
Почти всеки ден
Почти всяка седмица
Веднъж месечно
По-рядко
Никога
Математика
Езиково обучение
Физика
Химия
История и цивилизация
География
Човек и общество
Човек и природа
Изобразително изкуство
Музика
Clear selection
13. Образователната видео игра е подходящо да бъде:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
Игра за единствен играч, който играе сам срещу компютъра, без компютърни играчи
Игра за единствен играч, който играе сам, но с компютърни играчи
Игра за много играчи, които играят заедно, но без компютърни играчи
Игра за много играчи, които играят заедно, в компания с компютърни играчи
Clear selection
14. Образователната видео игра е подходящо да се играе:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
Онлайн с настолен компютър или таблет
Онлайн с мобилен телефон
Локално (офлайн) с настолен компютър или таблет
Clear selection
15. Какъв тип игри за учене би предпочел(а) да играеш?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Симулаторни
Приключенски
Социални
Игри за физически упражнения
Игри със стрелба
Интерактивни среди, виртуални музеи и демонстратори
Пъзели (загадки), логически игри и игри върху дъска
Образователен лабиринт с вградени учебни задачи
Други
Clear selection
Ако си избрал(а) и "Други", то какви са те?
16. За кои предмети биха ти помогнали учебните игри?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Математика
Физика, химия, биология
БЕЛ, чужд език
География и история
Човек и общество, етика
Рисуване
Музика
Clear selection
17. Образователните видео игри-лабиринти е най-добре да се играят:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
по време на обучение, в класната стая
след обучение, под ръководството на преподавателя (напр. при извънкласни занимания, кръжок)
извън училище, без ръководството на преподавател (за самоподготовка)
Clear selection
18. Образователните видео игри-лабиринти е добре да включват и следните видове мини-игри:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Отговаряне на въпрос за отключване на врата към друга стая в лабиринта
Отговаряне на няколко (избрани специално за теб) въпроси за отключване на врата
Отключване на вратата чрез подреждане на пъзел (избран от изображения, свързани с изучавания материал)
Интерактивна карта на лабиринта, показваща къде се намира играчът в момента
Търкаляне на топки с надпис и картинка до определени места или обекти на карта на пода
Откриване на видими полупрозрачни обекти с цел получаване на точки
Откриване на невидими обекти, скрити в по-големи видими обекти, чрез местене на големите обекти
Събиране и групиране на намерените обекти по даден признак
Получаване на помощ от компютърен играч-помощник
Отправяне на въпроси към умен компютърен играч, който може да отговаря на въпроси, свързани с тематиката на играта