Анкета за учащи относно използването на образователни видео игри в обучението
Анкетата се провежда в рамките на проект APOGEE (http://www.apogee.online/) и има за цел идентифициране на нуждите на ученици в началното и основното училище от образователни видеоигри, включително и от образователни видео игри от тип лабиринт, при които дидактичният материал е представен тематично (модулно) в групи от зали от лабиринта чрез учебни дъски с текстово и графично съдържание, аудио материали за всяка зала, учебни задачи (вградени в дадени зали) с местене на учебни обекти до определени позиции или до други обекти, отговаряне на тестови въпроси с цел отключване на врати от зала към друга зала, както и намиране и използване на скрити учебни обекти.

Видео-материал за автоматизирано създаване на видео игра в платформата Unity с използване на пакета Maze Builder за генериране на учебни лабиринти е наличен на адрес https://www.youtube.com/watch?v=3IBqYooKwQg . Кратка видео-демонстрация на образователна игра за историята на създаване и укрепване на Второто българско царство по времето на Асеневци, генерирана с платформата APOGEE за Unity 3D, можете да видите на адрес https://youtu.be/mI9NwiZOrB0 . Самата игра може да се играе на адрес http://www.apogee.online/games.html . Допълнителна информация за проекта APOGEE e налична онлайн в презентацията на адрес https://www.slideshare.net/BoyanBontchev/apogee-smart-adaptive-video-games-for-education .

Анкетата съдържа 22 въпроса и се попълва за около 8-10 минути. Твоето мнение е много важно за нас, затова те молим най-учтиво да отделиш време и да отговориш на въпросите по-долу.

1. На колко години си?
Your answer
2. Какъв е средният ти успех в училище?
Your answer
3. Tвоят пол?
4. Колко часа играеш видео игри на седмица?
5. Колко време общо си играл(а) любимaтa си видео игрa?
6. Колко различни видео игри обикновено играеш за една година?
7. Харесва ли ти да играеш следните типове видео игри?
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
спортни игри (Table Tennis, Basketball Legends)
ролеви игри – RPG (World of Warcraft))
екшън и приключения (Legend of Zelda)
пъзели и логически игри (Tetris)
игри със социална медия (Farmville)
игри с платформи (Super Mario)
стратегически игри (Civilization)
игри със симулация (The Sims, Second Life)
игри със стрелба (Call of Duty)
игри с борби (Street Fighter)
образователни видео игри
други видове игри
Ако сте посочили и "други видове игри", то какви са те?
Your answer
8. Използване на видео игри за обучение е полезно, защото:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
ще подобри представянето ми
ще увеличи способността ми за учене
ще подобри моята ефективност
ще ми помогне да получа по-добри оценки
ще помогне и за други неща
Ако сте посочили и "ще помогне и за други неща", то какви са те?
Your answer
9. За мен ще е лесно да използвам видео игри в класната стая.
Определено не
Определено да
10. Видеоигрите предлагат възможности за учене, защото помагат за:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
експериментиране с учебни задачи
избор на учебни материали
преживяване на нещата, за които се учи
споделяне на опит с други съученици
развитие на критично мислене
мотивиране на учениците
друго
Ако сте посочили и "друго", то какво е то?
Your answer
11. Ако можех да гласувам, щях да гласувам за използването на видеоигри в класната стая.
Определено не
Определено да
12. Колко често играеш (в клас и/или вкъщи) учебни игри по:
Почти всеки ден
Почти всяка седмица
Веднъж месечно
По-рядко
Никога
Математика
Езиково обучение
Физика
Химия
История и цивилизация
География
Човек и общество
Човек и природа
Изобразително изкуство
Музика
13. Образователната видео игра е подходящо да бъде:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
Игра за единствен играч, който играе сам срещу компютъра, без компютърни играчи
Игра за единствен играч, който играе сам, но с компютърни играчи
Игра за много играчи, които играят заедно, но без компютърни играчи
Игра за много играчи, които играят заедно, в компания с компютърни играчи
14. Образователната видео игра е подходящо да се играе:
Определено не
По-скоро не
Не мога да преценя
По-скоро да
Определено да
Онлайн с настолен компютър или таблет
Онлайн с мобилен телефон
Локално (офлайн) с настолен компютър или таблет
15. Какъв тип игри за учене би предпочел(а) да играеш?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Симулаторни
Приключенски
Социални
Игри за физически упражнения
Игри със стрелба
Интерактивни среди, виртуални музеи и демонстратори
Пъзели (загадки), логически игри и игри върху дъска
Образователен лабиринт с вградени учебни задачи
Други
Ако си избрал(а) и "Други", то какви са те?
Your answer
16. За кои предмети биха ти помогнали учебните игри?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Математика
Физика, химия, биология
БЕЛ, чужд език
География и история
Човек и общество, етика
Рисуване
Музика
17. Образователните видео игри-лабиринти е най-добре да се играят:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
по време на обучение, в класната стая
след обучение, под ръководството на преподавателя (напр. при извънкласни занимания, кръжок)
извън училище, без ръководството на преподавател (за самоподготовка)
18. Образователните видео игри-лабиринти е добре да включват и следните видове мини-игри:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Отговаряне на въпрос за отключване на врата към друга стая в лабиринта
Отговаряне на няколко (избрани специално за теб) въпроси за отключване на врата
Отключване на вратата чрез подреждане на пъзел (избран от изображения, свързани с изучавания материал)
Интерактивна карта на лабиринта, показваща къде се намира играчът в момента
Търкаляне на топки с надпис и картинка до определени места или обекти на карта на пода
Откриване на видими полупрозрачни обекти с цел получаване на точки
Откриване на невидими обекти, скрити в по-големи видими обекти, чрез местене на големите обекти
Събиране и групиране на намерените обекти по даден признак
Получаване на помощ от компютърен играч-помощник
Отправяне на въпроси към умен компютърен играч, който може да отговаря на въпроси, свързани с тематиката на играта
19. Какви други учебни мини-игри и/или задачи би предложил(а) за включване в играта-лабиринт? (кажи ни мнението ти в свободен текст)
Your answer
20. Би ли участвал(а) в създаването на учебни видео игри или компютърни помагала?
Определено не
Определено да
Ако искаш да участваш в създаване или изпробване на учебни видео игри, можеш да ни оставиш по-долу твоя е-мейл адрес.
Your answer
21. Считаш ли, че генерираните образователни видео игри е удачно да включват компютърни играчи, които да помагат на учащия се и да отговарят на въпросите му в предметната област?
Определено не
Определено да
22. Считаш ли, че генерираните образователни видео игри е удачно да бъдат динамично адаптивни (приспособяващи се) към:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
успеха на играещия
емоциите на играещия
стила на учене на играещия
друго
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service