Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze
Formularz rejestracyjny dla uczestników projektu w województwie małopolskim oraz pomorskim.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię *
Nazwisko *
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji oraz pakietem informacyjnym, akceptuję jego zasady, w szczególności jestem gotowy/gotowa wziąć udział w szkoleniu dla Latarników. *
Regulamin Rekrutacji: https://tiny.pl/tbcgh, pakiet informacyjny: https://tiny.pl/tbnhz
Numer telefonu *
Rok urodzenia *
Wykształcenie *
Wykonywany zawód *
Miejscowość zamieszkania *
Województwo zamieszkania *
Doświadczenie szkoleniowe *
Opisz swoje doświadczenie zawodowe lub pozazawodowe, w tym doświadczenie szkoleniowe (należy podać co najmniej następujące informacje: czas trwania pracy w charakterze trenera/szkoleniowca/edukatora w latach, zakres tematyczny prowadzonych szkoleń, profil uczestników prowadzonych zajęć, podmioty z którymi podjęto współpracę).
Doświadczenia związane z kompetencjami cyfrowymi *
Opisz swoje doświadczenia zawodowe lub pozazawodowe związane z rynkiem kompetencji cyfrowych.
Mogę prowadzić zajęcia w następujących województwach (wielokrotny wybór). *
Required
Brałem/brałam udział w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans w charakterze Latarnika Polski Cyfrowej *
Jeżeli odpowiedź brzmi "tak" prosimy o opisanie działań związanych z edukacją cyfrową po zakończeniu udziału w projekcie w polu "Inne:"
Required
Współpracowałem/współpracowałam już ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" *
Jeżeli odpowiedź brzmi "tak" prosimy o opisanie w jakim zakresie w polu "Inne"
Required
Jestem osobą pełnoletnią, niekaraną, nie obciążoną egzekucjami komorniczymi oraz podatkowymi *
Jestem gotowy/gotowa przeszkolić wskazaną liczbę osób i podjąć współpracę w ramach: *
Wolontariusz w okresie współpracy powinien przeszkolić nieodpłatnie 17 osób, natomiast umowa zlecenie obliguje Latarnika do przeszkolenia minimum 15 osób w okresie od zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku.
Posiadam umiejętności cyfrowe oraz doświadczenie zawodowe, które pozwoli mi na prawidłową realizację zajęć *
Będę działał/działała w gminach wiejskich *
Reprezentuję lokalną organizację pozarządową oraz aktywnie włączam się w życie społeczne i kulturalne swoich społeczności *
Podaj nazwę organizacji w polu "Inne".
Required
Zamierzam prowadzić zajęcia w następujących powiatach: *
Posiadam rekomendacje/wsparcie/akceptację lokalnych władz samorządowych, kierownictw placówek kulturalnych i organizacji pozarządowych (do wypełnienia poniżej: nazwa podmiotu, którego rekomendacje posiadam) *
Podaj nazwę podmiotu, którego rekomendacji posiadam w polu "Inne".
Required
Rozumiem, że przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z udziałem w procesie rekrutacji do projektu "Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze" *
Rozumiem, że wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie, kontakt do Administratora Danych Osobowych (ADO) – ado@mwi.pl. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://mwi.pl/uploads/filemanager/dokumenty/polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy