Objednávkový formulář pro projekce
Formulář pro objednávání filmů z Národního filmového archivu

Pro hladký průběh vyřízení objednávek je nutné ji zaslat s předstihem minimálně sedmi pracovních dní před plánovanou projekcí. Objednávka je závazná a její zrušení je možné pouze 24 hodin po plánovaném datu projekce. Děkujeme za pochopení.
Informace o objednavateli
Název objednavatele (případně kina, festivalu, kulturního centra, galerie, kavárny, vzdělávacího zařízení, školy) *
Úplná adresa místa projekce *
Úplná adresa pro zaslání nosiče *
Fakturační údaje
Název subjektu *
Adresa *
IČO *
DIČ *
Pokud nemáte DIČ, vyplňte, prosím, "X". Tato otázka je povinná.
Vyřizuje *
Osoba oprávněná jednat za provozovatele kina
Kontaktní e-mail *
Kontaktní telefon *
Informace o filmu
Základní identifikační údaje filmu (pro každý filmový titul využijte samostatný objednávkový formulář)
Název filmu *
Jméno režiséra
Rok výroby
Požadovaný nosič *
V případě, že disponujete vlastním nosičem, resp. nemáte zájem o pronájem nosiče od NFA, zaškrtněte prosím poslední možnost a vyplňte políčko pod uvedenými možnostmi.
Vlastní nosič:
Informace o projekci
Status projekce *
Required
Termíny projekcí *
Prosíme, abyste vypsali zvlášť všechny termíny projekcí
MM
/
DD
/
YYYY
MM
/
DD
/
YYYY
MM
/
DD
/
YYYY
Poznámky k termínům projekcí - případné další termíny
Další požadavky
(např. zvláštní požadavky na formát nosiče, titulky apod.)
Prohlášení *
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že závazně objednávám u Národního filmového archivu pronájem shora uvedeného nosiče, resp. žádám o poskytnutí nevýhradní licence k projekci filmu na tomto nosiči zachyceném ve specifikovaném časovém, místním a věcném rozsahu. Svým podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si důkladně přečetl Všeobecné obchodní podmínky včetně ustanovení o výši odměny příslušející NFA za užití objednávaného filmu umístěné na webu www.nfa.cz (http://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/09/VOP-kina%C5%99i_web-verzia.pdf), přičemž Všeobecným obchodním podmínkám jsem zcela porozuměl a vyjadřuji s nimi v plném rozsahu souhlas.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Národní filmový archiv. Report Abuse