Otestuj sa!
Preskúšajte svoje vedomosti v oblasti hybridných hrozieb. 

Možnosť zobraziť správne odpovede a bodové ohodnotenie sa vám ukáže po odoslaní vašich odpovedí. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Ako by ste nazvali kombináciu moderných nástrojov, akými sú kyberútoky, manipulácia, dezinformácie či ovplyvňovanie volieb, ktorých cieľom je vyvolať zmätok a nepokoje? 
*
1 point
2. Ako by ste najlepšie vystihli hybridné pôsobenie?  *
1 point
3. Poznáte konkrétne prípady hybridného pôsobenia? *
1 point
4. Medzi hybridné hrozby radíme okrem zasahovania do volieb, kybernetických útokov či podpory polovojenských skupín aj vytváranie a šírenie dezinformácií. Ako by ste ich definovali? *
1 point
5. Ako rozoznať dezinformácie na internete?  *
1 point
6. Rozoznáte dezinformáciu?  *
1 point
7. Ako sa nenechať na internete zmanipulovať?  *
1 point
8. Súčasná situácia plná kríz a neistôt často vedie k negatívnym pocitom, ktoré je ťažké potlačiť. Ako sa tieto pocity dajú využiť pre radikalizáciu občanov? *
1 point
9. Čo sú polovojenské organizácie a v čom sú nebezpečné?  *
1 point
10. Cudzí aktéri sa často snažia zmanipulovať voľby v iných krajinách. Viete prečo?  *
1 point
11. Hybridné hrozby nie sú novým fenoménom, no v posledných rokoch voči nim cítime vyššiu zraniteľnosť. Prečo?  *
1 point
12. Medzi hybridné hrozby zaraďujeme aj kyberútoky. Za akým cieľom ich cudzí aktéri vykonávajú?  *
1 point
13. Ako môžu aktéri v kyberpriestore napadnúť aj Vás?  *
1 point
14. Ako sa v kyberpriestore najlepšie chrániť? *
1 point
15. Čo je finálnym cieľom hybridného pôsobenia? *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy