Formularz zgłoszeniowy na webinar "Weź władzę w swoje ręce" 15 lipca o godz. 11:00-15.30 online.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka zapraszają związanych z organizacjami pozarządowymi działaczy i działaczki społecznych, aktywistów i aktywistki na warsztat "Weź władzę w swoje ręce".

PROWADZĄCY:
- Alina Czyżewska: aktywistka, działaczka obywatelska, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta;
- Szymon Osowski: prawnik, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

UWAGA: spotkanie dla max. 25 osób, ma charakter zamknięty. Skierowane jest dla osób, działających w organizacjach pozarządowych, w tym również w partiach politycznych, związkach zawodowych, samorządach zawodowych. Zgłoszenia: do 10 lipca. Udział zostanie potwierdzony do 13 lipca na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

Od zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek oraz organizacji delegującej uczestnika/czkę wymagane będzie wypełnienie i odesłanie e-mailem oraz pocztą dokumentacji związanej z udziałem w projekcie (to bardzo ważne!)

Spotkania edukacyjne mają na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz osób z nimi współpracujących, w prowadzonych, w tym planowanych działaniach strażniczych, czyli aktywnościach w zakresie kontroli obywatelskiej władz publicznych. OPIS SPOTKANIA: http://www.stanczyk.org.pl/wez-wladze-w-swoje-rece-zamkniety-warsztat-online-15-lipca-zapisy-do-10-lipca/

Więcej informacji o zasadach przetwarzania na www.stanczyk.org.pl/lpbcrodo

Regulamin udziału w spotkaniach www.stanczyk.org.pl/lpbcregulamin
1. UWAGA: TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 lipca *
Niestety, liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, z jednej organizacji zaproszone zostaną maksymalnie 2 osoby. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na spotkanie, otrzymasz formularze uczestnika/uczestniczki oraz organizacji, które należy wypełnić, wydrukować, podpisać i odesłać emailem na podany adres do 14 lipca oraz pocztą tradycyjną do 18 lipca.
2. Imię *
Nazwisko *
Płeć *
Podkreślamy, że dana jest wymagana ze względów sprawozdawczych w programie POWER 2014-2020
3. Twój e-mail *
3.1. Twój numer telefonu *
4. Nazwa i adres (ulica, miasto) organizacji pozarządowej, z ramienia której weźmiesz udział w szkoleniu: *
Podaj nazwę i adres organizacji pozarządowej, z której ramienia będziesz uczestniczyć w spotkaniu. UWAGA: nie kwalifikują się do projektu ruchy nieformalne (jeśli działasz w nieformalnej inicjatywie, możesz poprosić zaprzyjaźnioną, zarejestrowaną organizację, by Cię "oddelegowała". Potrzebne będzie wypełnienie i podpisanie formularza przez taką organizację - o tym w punkcie 5).
4.1. E-mail organizacji, z ramienia której weźmiesz udział w szkoleniu *
4.2. Numer telefonu organizacji, z ramienia której weźmiesz udział *
4.3. Numer KRS organizacji (nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych): *
5. Wypełniony i podpisany formularz UCZESTNIKA/CZKI oraz formularz ORGANIZACJI, podpisany przez uprawnione osoby, po zakwalifikowaniu mnie na szkolenie, prześlę organizatorom szkolenia e-mailem do 14 lipca (skan) oraz pocztą do 18 lipca. *
6. Zaznacz, które z poniższych działań/określeń pasuje do opisu Twojej organizacji: *
Celem jest weryfikacja czy Twoja organizacja prowadzi choćby pobocznie wobec swojej głównej działalności działania o charakterze kontroli obywatelskiej wobec władz. Zaznacz wszystko co pasuje.
Required
7. Wskaż przykłady prowadzenia działalności strażniczej przez Twoją organizację *
Podaj przykłady działań, obrazujące co zostało zaznaczone powyżej.
8. Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu? Jakie masz w związku z nim oczekiwania i potrzeby? Czego chcesz się dowiedzieć? *
9. Opisz swoje indywidualne doświadczenie w działaniach kierowanych wobec władz publicznych. *
Chodzi o wszelkie doświadczenia (w tym z planowania), które kwalifikują się jako prowadzenie działań o charakterze kontrolnym, czyli działań strażniczych (nawet pobocznie wobec głównych działań lub celu działania). Jeśli uczestniczyłeś w działaniach Twojej organizacji z pyt. 6 - wskaż to.
10. W ramach naszego projektu uczestnikom spotkań i ich organizacjom gwarantujemy bezpłatne wsparcie merytoryczne i prawne. Napisz, w jakim obszarze potrzebujesz wsparcia, skontaktujemy się z Tobą po spotkaniu. *
Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do projektu pn. przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie prawa. Więcej informacji o zasadach przetwarzania na www.stanczyk.org.pl/lpbcrodo. *
Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie. Regulamin udziału w spotkaniach www.stanczyk.org.pl/lpbcregulamin *
Konieczne by zgłoszenie było weryfikowane. Jeśli się nie zgadzasz - nie zaznaczaj "TAK" i nie wysyłaj zgłoszenia.
Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego", realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy