ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก:

1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
2. ส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
สมาชิกสามัญ
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
- หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)

สมาชิกวิสามัญ
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
- หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)

โดยส่งหลักฐานมาที่อีเมล์ info@thaiecommerce.org, thaiecommerceassociation@gmail.com

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ตามใบสมัคร

3. ชำระค่าทำเนียมสมาชิกมาที่

ชื่อบัญชี สมาคม ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
บัญชีเลขที่ 014-274686-3

4. ค่าทำเนียมสมาชิก (เว้นค่าทำเนียมสมาชิกเป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และต้องมายืนยันการรับสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เท่านั้น)

- นิติบุคคล 1,000 บาท/ปี
- บุคคลธรรมดา 200 บาท/ปี

ส่วนที่ 1 สมาชิกภาพ
1) ประเภทสมาชิก *
2) ประเภทผู้สมัคร *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัคร
1) ชื่อเว็บไซต์ (Website URL)
Your answer
2) ชื่อกิจการ/บริษัท/หน่วยงาน *
Your answer
3) เลขทะเบียนพาณิชย์
Your answer
4) ที่อยู่ *
Your answer
5) คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร 1 *
Your answer
6) โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
7) อีเมล์ *
Your answer
ุ8) คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร 2
กรณีนิติบุคคลสามารถส่งผู้แทนได้ 2 ท่าน
Your answer
9) โทรศัพท์มือถือ
Your answer
10) อีเมล์
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสำหรับใบเสร็จรับเงิน
1) ชื่อ - ที่อยู่ที่ใช้ออกใบเสร็จรับเงิน *
Your answer
2) ชื่อ - ที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร *
Your answer
3) บุคคลติดต่อ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaiecommerce.org. Report Abuse - Terms of Service