S14 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Apakah sistem tulisan masyarakat Mesir Purba? *
1 point
2 Imhotep mempunyai jasa yang paling besar terhadap tamadun Mesir Purba. Apakah jasa tersebut? *
1 point
3 Apakah kesan peristiwa berikut terhadap Rom? *
1 point
Captionless Image
4 Gambar 1 berkaitan dengan simbol Yin dan Yang. Bagaimanakah unsur tersebut memanfaatkan masyarakat Cina hari ini? *
1 point
Captionless Image
5 Rajah 1 menunjukkan perkembangan pelabuhan dalam kerajaan awal Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
6 Setiap datu yang dilantik dalam kerajaan Srivijaya akan mengikuti upacara angkat sumpah di Telaga Batu, Palembang. Amalan ini berhubungkait dengan nilai *
1 point
7 Kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang pemimpin yang unggul terbukti sebelum dilantik menjadi rasul. Apakah peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan nabi menyelesaikan masalah dalam masyarakat Arab Quraisy? *
1 point
8 Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah menentang prinsip persamaan taraf sesama manusia? *
1 point
9 Nabi Muhammad s.a.w telah mengadakan dua perjanjian dengan orang Madinah sebelum hijrah. Namakan tempat peristiwa itu berlaku. *
1 point
10 Apakah faktor penting pembukaan kota Makkah oleh orang Islam pada tahun 630 M? *
1 point
11 Baghdad telah menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu sehingga tertubuhnya baitulhikmah. Apakah kegiatan utama institusi keilmuan tersebut? *
1 point
12 Maklumat berikut berkaitan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. *
1 point
Captionless Image
13 Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut? *
1 point
Captionless Image
14 Kerajaan Islam berikut memberi pengaruh yang kuat terhadap kerajaan Islam di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
15 Mengapakah konsep daulat penting dalam sistem politik Melayu tradisional? *
1 point
Captionless Image
16 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. *
1 point
Captionless Image
17 Sistem feudal yang diamalkan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan tersebut? *
1 point
18 Apakah implikasi Akta Antipenggabungan (Anti-Combination Act) yang dilaksanakan di Britain pada permulaan zaman Revolusi Perindustrian? *
1 point
19 Jadual 1 menunjukkan peningkatan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. *
1 point
Captionless Image
20 Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu? *
1 point
21 Apakah implikasi daripada slogan berikut? *
1 point
Captionless Image
22 Jadual 2 berkaitan dasar ekonomi penjajah di Asia Tenggara *
1 point
Captionless Image
23 Mengapakah Penghulu Dol Said melakukan penentangan terhadap British di Naning antara tahun 1831 hingga tahun 1833? *
1 point
24 Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal abad ke-20? *
1 point
25 Senarai berikut merupakah peristiwa yang berlaku di Barat pada penghujung abad ke 18 dan ke 19. *
1 point
Captionless Image
26 Bagaimanakah Sultan Abu Bakar bertindak menghalang British daripada menguasai negeri Johor? *
1 point
27 Maklumat berikut merujuk kepada reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap pengenalan Malayan Union. *
1 point
Captionless Image
28 Apakah faktor yang menyebabkan Bristish menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? *
1 point
29 British melaksanakan Sistem Ahli dari Januari 1951 hingga Jun 1955. Apakah alasan British menyokong Sistem Ahli? *
1 point
30 Apakah sumbangan tokoh-tokoh berikut? *
1 point
Captionless Image
31 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura. *
1 point
Captionless Image
32 Mengapakah Indonesia membantah pembentukan Malaysia? *
1 point
33 Apakah tugas Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia? *
1 point
34 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan hak Yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Malaysia? *
1 point
Captionless Image
35 Rajah 2 berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Persekutuan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36 Apakah bidang kuasa Badan Kehakiman dalam sistem pemerintahan di Malaysia? *
1 point
37 Rajah 3 menerangkan matlamat Rancangan Malaya Pertama *
1 point
Captionless Image
38 Mengapakah kerajaan menubuhkan institusi berikut? *
1 point
Captionless Image
39 Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara negara berikut. *
1 point
Captionless Image
40 Negara berikut telah menganggotai Kumpulan 15 (G15). *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy