ประเด็นที่เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
ส่งความคิดเห็นได้ที่
1) โทรสาร 02-1439136 (อัตโนมัติ)
2) E-mail: cifs0696@gmail.com
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๘-๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
4) ผ่านแบบฟอร์มนี้

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับฟังข้อคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.cifs.moj.go.th/PubHear/Precifs59

ดาวน์โหลด แบบแสดงความคิดเห็น (กรณีไม่ได้ตอบผ่านแบบฟอร์มนี้)
http://www.cifs.moj.go.th/PubHear/Precifs59Pub

แบบการแสดงความคิดเห็น
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
1. การที่มาตรา 5 กำหนดให้ ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้ (สถาบันฯ) ตรวจซ้ำได้ต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื่น ที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์และต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้กำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมนั้น จะถือว่าเป็นการขัดกับหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการได้รับบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
2. การที่มาตรา 10 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ของสถาบันฯ) ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ อยู่ในคณะกรรมการฯ นี้ ด้วยนั้น จะส่งผลหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นอิสระจากกันระหว่างหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
3. การที่มาตรา 15 (2) กำหนดให้คณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ของสถาบันฯ) มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่มีการร้องขอตาม มาตรา 5 (1) (2) (3) และ (4) ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา นั้น กระทบต่อความเป็นอิสระจากกัน (กับหน่วยงานอื่นๆ) ในการทำงานหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service