เคล็ด(ไม่)ลับกับวิทยานิพนธ์
เป็นการเปิดเผยเคล็ดลับการทำวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยมีใครบอก จะเป็นเทคนิคขั้นเทพที่ทุกคนสามารถนำไปทำได้เอง ใน 3 วินาที 3 นาที 3 ชั่วโมง 3 เดือน 3 ปี และทุกเทคนิตไม่เคยเปิดเผยที่ไหน นอกจากคลาสนี้คลาสเดียว
ทำไมถึงต้องเรียนคอร์ส “เคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์”
คอร์ส "เคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์การทำ การสอน การลงพื้นที่วิจัย อีกทั้งพี่ปูยังมีประสบการณ์ตรงจากผู้เรียนที่เข้ามาเรียนกับพี่ปู ที่ผู้เรียนต้องร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานวิจัยของผู้เรียนเอง ดังนั้นเคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์รอบ 2 นี้ จึงอัดแน่นด้วยเนื้อหา เทคนิค โครงสร้าง หลักการเขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจากนักวิจัยตัวจริง เสียงจริง ผู้มีประสบการณ์จริง
ปัญหาที่พบเจอในการทำงานวิจัย
"การคิดวนอยู่ในอ่าง" สำหรับใครหลาย ๆ คนที่กำลังเจอปัญหาการทำงานวิจัยแบบนี้หรือสืบค้นงานวิจัยไม่เจอสักที! ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์อย่างไร? เอกสารที่สืบค้นมาเป็นกอง ๆ ไม่รู้จะจัดการอย่างไร? ไม่สามารถดึงตัวแปรหรือองค์ประกอบออกมาได้! ไม่สามารถวิเคราะห์งานวิจัยได้! สร้างกรอบแนวความคิดไม่ได้? กรอบแนวคิดสร้างยังไง? สร้างจากอะไร? หรือบางคนไม่สามารถที่จะเขียนงานวิจัยต่อได้เลย

ปัญหาทั้งหมดที่คุณประสบอยู่กำลังจะหมดไป พี่ปูจะมาเผยเคล็ดลับเทคนิคในการทำวิทยานิพนธ์แบบเบ็ดเสร็จ !! จบภายในวันเดียว
"เป็นเทคนิคที่เป็นแล้ว..เป็นเลย..ไม่กลับมาคิดวนอยู่ในอ่างซ้ำ" ลองไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนกัน

ปัญหาของน้องปุ๋ย
ตัวอย่างการสอนสังเคราะห์
ตัวอย่างการสอนเขียน
บรรยากาศการสอน Workshop
เน้นการสอนในรูปแบบ Workshop โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักหลักการเขียนงาน และการสืบค้นงาน ทั้งหมดสามารถเข้าใจได้ภายในเวลา 3 นาที
บรรยากาศการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน พี่ปูเริ่มจากเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้ผู้เรียนทำงานวิจัยด้วยความรัก ความกระหายใคร่รู้ ในเรื่องที่ผู้เรียนจะค้นคว้า พี่ปูผสมผสานกระบวนการสอนแบบสนุกสนานให้ผู้เรียนร่วมผจญภัยไปในโลกของการสืบค้น ผู้เรียนจะพบความตื่นเต้นในทุก ๆ หัวข้อที่ทำ จนคุณไม่กล้าแม้แต่จะลุกจากที่นั่งไปไไหน เพราะคุณจะไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปคุณจะพลาดความรู้เรื่องอะไร
Review จากผู้เรียนคนที่ 1
Review จากผู้เรียนคนที่ 2
ภาพความสำเร็จจากรุ่นที่ 1
ภาพความสำเร็จจากรุ่นที่ 1
ภาพความสำเร็จจากรุ่นที่ 1
แจกคลาสเรียนออนไลน์ 4 คลาสทันที เมื่อท่านสำรองที่นั่ง
1. SPSS เบื้องต้น
2. เขียนบทความแบบไหนให้ได้ตีพิมพ์
3. ตั้งชื่อเรื่องอย่างไรให้ปัง
รายละเอียดคลาสเคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์
4. จับมือเขียนออนไลน์
รายละเอียดคลาสเคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์
รายละเอียดคลาสเคล็ด(ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น!!!
“เคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์” พี่ปูให้เทคนิค เคล็ดลับการเขียนวิจัย วิทยานิพนธ์ ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ เพราะฉะนั้นจึงต้องจำกัดผู้สนใจอย่างจริงจังเท่านั้น (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)
เนื้อหาของคอร์ส
1. คนสำเร็จเขาเลือกหัวข้อในการทำวิจัยอย่างไร?
2. การทำวิทยานิพนธ์มีขั้นตอนอย่างไร
3. การใช้ตัวช่วยในการทำวิทยานิพนธ์
4. กลยุทธ์ในกการทำวิทยานิพนธ์?
5. เทคนิคการเขียน บทที่ 1-5
6. เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
ุึ7. เคล์ดลับจากผู้มีประสบการณ์
- เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพ
-เทคนิคการทำวิจัย R and D
- เทตนิคการเลือกสถิต
เต็มอิ่มกับ 6 ชม เต็มแบบ Non Stop
คอร์สนี้เหมาะกับใครที่สุด
- นักศึกษา ป. เอก / ป. โท / ป. ตรี
- ครู / นักวิชาการ
- อาจารย์ที่ต้องจัดทำงานวิจัยหรือทำบทวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ
- นักวิจัย
- บุคคลทั่วไป
สิ่งที่ท่านต้องเตรียม
* เตรียมความพร้อมของร่างกาย
* เตรียมหัวใจให้พร้อมกับการรับฟังการบรรยายให้ครบถ้วนทุกนาที
* จัดเวลาให้ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากคอร์สนี้
นอกจากความรู้เรื่องการทำ Thesis แล้ว สิ่งที่ท่านจะได้รับกลับไปจะมีดังต่อไปนี้
1. หนังสือไกด์บุ๊ค วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม (ฉบับเบื้องต้น) เขียนโดย ดร. ธิติมา ไชยมงคล
2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เฉพาะ เพื่อใช้สำหรับถามตอบข้อสงสัยในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์
3. อาหารว่างเช้า-บ่าย (มีบริการเครื่องดื่มชา /กาแฟตลอดทั้งวัน)
ุ4. อาหารกลางวัน
เงื่อนไขในการอบรม
• สามารถจดบันทึกได้
• สามารถถ่ายภาพ และเผยแพร่ได้
• ห้ามบันทึกเสียงหรือวิดีโอการบรรยาย
• ในคอร์สจะมีการถ่ายภาพและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วโพสต์ลงเพจของบริษัทและอัพโหลดขึ้น YouTube Channel ของ Researcher Thailand.co.th
• เพื่อเป็นการไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้เข้าอบรมท่านอื่น กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องอบรม
กำหนดการ
• คอร์ส “เคล็ด (ไม่) ลับกับวิทยานิพนธ์” วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
• จัดอบรมที่ อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ที่ตั้ง https://goo.gl/maps/6v4hKL31hNU7XGDD9
• บรรยายโดย ดร. ธิติมา ไชยมงคล (ดร.) ตำแหน่ง chief executive officer of Researcher Thailand
• รูปแบบการจัดห้องอบรมเป็นแบบ Classroom
• มีอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน (มีบริการชา / กาแฟ)
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมคอร์ส
ราคา 3500 บาท เท่านั้นค่ะ กับของแถมมากมายมูลค่า 15,000 บาท
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัทภาษาไทย
บริษัท รีเสิร์ซเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
Researcher Thailand Co., Ltd.

ที่ตั้ง
เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ถนนเจริญกรุง ซอยวัดสวนพลู เขตเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนการค้า 0105558152426

ผู้บริหาร
ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)
Chief Executive Officer of Researcher Thailand

วิธีการชำระเงินเพื่อเข้าร่วม
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท รีเสิร์ช เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี 2 1 0 0 7 1 1 0 1 4

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท รีเสิร์ช เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี 0 5 0 8 1 3 0 6 2 7

ลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และกำหนดที่นั่งไว้ให้เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ** หากไม่โอนเงินภายใน 2 วันทำการ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์**

ขั้นตอนที่ 2 : โอนค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ด้านบน บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท รีเสิร์ช เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 0 5 0 8 1 3 0 6 2 7 จำนวนเงิน 3,500 บาท

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้แจ้งโอนเงินแล้วเท่านั้น แจ้งโอนเงินได้ที่
E-mail: researcherthailand@gmail.com / Line ID: @researcherth / Inbox: Page Researcher Thailand / Call Center: 0938079091, 0961404854
เวลาทำการ : 24 ชม. ทุกวัน

หมายเหตุ : การลงทะเบียนเรียนหมายถึงท่านยอมรับ “เงื่อนไขในการอบรม” แล้ว

หากท่านต้องการลงทะเบียนเรียนคอร์ส “เคล็ด(ไม่)ลับกับวิทยานิพนธ์” ให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วส่งถึงบริษัท (โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service