Đăng ký tham dự Ngày hội du học Australia

• Hồ Chí Minh: Ngày 20- 5- 2017, từ 2h30- 6h chiều tại KS Grand Sài Gòn, số 08 Đồng Khởi, Q. 1;
• Hà Nội: Ngày 21- 5- 2017, từ 2h30- 6h chiều tại KS De L’Opera Hanoi, 29 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.

Thông tin chi tiết: ducanhduhoc.vn/su-kien/ngay-hoi-du-hoc-australia-du-hoc-viec-lam-va-hoach-dinh-tuong-lai.html

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ĐỨC ANH EduConnect

  Du học - Thi Pearson - Đào tạo tiếng Anh - Dịch thuật Website: www.ducanh.edu.vn Facebook: www.facebook.com/DucAnhAT Hotline: 0988 709 698/ 0986 888 440/ 0974 380 915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn