แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (https://ipsr.mahidol.ac.th) ด้านเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหา ด้านการออกแบบและรูปแบบของเว็บไซต์ และด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ผู้เข้าชมเว็บไซต์ *
2. ช่องทางการเข้าชมเว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์สถาบันฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4. โดยทั่วไป ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์สถาบันฯ หรือไม่ *
4.1 โปรดระบุ หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์
5. ท่านเข้าเว็บไซต์สถาบันฯ บ่อยครั้งเพียงใด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse