Х щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби», 8 грудня 2017 року.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Інформаційне повідомлення
Шановні колеги !
Запрошуємо вас взяти участь у Х щорічній науково-практичній конференції «Теорія та практика державної служби», яка відбудеться 8 грудня 2017 року

Секції:
1. Розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах реформування.
2. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення.
3. Кадрові процеси і технології у державному управлінні.
4. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації нового Закону України «Про державну службу».
5. Системний підхід як методологія реформування публічної служби.

За результатами конференції буде підготовлено електронний збірник тез доповідей учасників.

Тези просимо надсилати на електронну адресу konfdridy@gmail.com до 16 листопада 2017 р.

Вимоги до оформлення матеріалів:
обсяг – до 3 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
перший абзац – прізвище, ім’я та по батькові (повністю);
другий абзац – посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання;
третій абзац – назва доповіді. Далі розміщується текст доповіді із абзацним відступом 1 см;
список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Адреса оргкомітету:
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,29, кім. 314-316,
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування
Тел. +38(056) 794-58-23

Контактні особи:
Липовська Н.А., д.держ.упр., проф., тел. 067 701 35 88Шпітун І.І., к.філос. н., доц., тел. 067 276 58 25

Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада й місце роботи (навчання)
Контактний телефон
E-mail
Секція
Додати тези
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms