แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการบริการและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและต่อการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยแบ่งข้อคำถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lopburi Primary Educational Service Area 2. Report Abuse