Czas na Umysł 2.0
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 05-06.03.2020 r.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Afiliacja *
Your answer
Kierunek studiów *
Your answer
Tytuł naukowy lub poziom studiów *
Forma wystąpienia *
Tytuł wystąpienia *
Your answer
Abstrakt (200-250 słów) *
Your answer
Bibliografia *
Your answer
Dziedzina lub dziedziny, których dotyczy wystąpienie *
Your answer
Deklaruje się do wpłacenia opłaty konferencyjnej, która wynosi 50zł, do dnia 25.02.2020 roku na podane konto bankowe *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji konferencji Czas na Umysł 2.0. Administratorem danych Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, tel. 81 445 41 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 81 445 32 30, adres e-mail iod@kul.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konferencji. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres organizacji konferencji, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji (z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa). Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, aby wziąć udział w konferencji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
Pytania i uwagi
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.