Pristupnica Agović Fondaciji
Dobrovoljno pristupam Agović Fondaciji jer želim pomoći ljudima svoga zavičaja.

Pristupanjem Fondaciji prihvatam obavezu da pružam finansijsku pomoć
i uplaćujem najmanje jedan euro mjesečno na račun Fondacije.
Pristajem da u cilju jačanja Fondacije preporučim i mojoj rodbini, prijateljima i poznanicima
da se učlane u Agović Fondaciju i pomognu razvoj našeg rodnog kraja na poljima obrazovanja,
smanjenja siromaštva i iseljavanja stanovništva kao i unapređenja duhovnog, kulturnog i sportskog života.
Dobrovoljan pristup Fondaciji *
Obligatoire
Ime i prezime *
Upišite vaše ime i prezime
Votre réponse
Email adresa
Upišite vašu email adresu
Votre réponse
Broj telefona
Upišite vaš broj telefona
Votre réponse
Adresa stanovanja *
Upišite adresu stalnog boravka
Votre réponse
Država
Država u kojoj boravite
Votre réponse
Pristajem da pružim finansijsku pomoć Fondaciji *
Odaberite opciju kojom namjeravate pomagati fondaciju i navedite ispod iznose
Obligatoire
Iznos kojim namjeravam jednokratno pomoći fondaciju
Upišite iznos (samo broj, bez € znaka) kojim namjeravate jednokratno pomoći fondaciju
Votre réponse
Iznos kojim redovno (mjesečno ili godišnje) namjeravam pomagati fondaciju *
Upišite iznos (samo broj, bez € znaka) kojim redovno namjeravate pomagati fondaciju.
Votre réponse
Objavljivanje podataka o donatoru i doniranom iznosu *
Odaberite jednu od opcija u vezi vase donacije
Poruka za Upravni odbor
Upišite svoje prijedloge, sugestije, primjedbe
Votre réponse
Envoyer
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.
Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.