แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
ชั้นปีที่กำลังศึกษา (เช่น ม.1/1  ปวช.1/1) *
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูที่ปรึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา
2.ความใส่ใจของครูที่ปรึกษาที่มีต่อนักเรียน
3.ความไว้วางใจของนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา
4.ครูที่ปรึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน
5.ครูที่ปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักเรียนในเบื้องต้น
6.ครูที่ปรึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน
7.ความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อครูที่ปรึกษา
นักศึกษาต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจแบบไหน *
นักศึกษาต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพนมดงรักวิทยา. Report Abuse