9. vaja 2012/2013

  This is a required question
  This is a required question

  Z eksperimetnalnim križanjem ugotavljamo frekvence rekombinacij in oddaljenosti med različnimi pari lokusov. Pri prvem eksperimentu križamo osebka z genotipom AaBb in genotipom aabb. Med potomci ugotovimo, da je: - genotip AaBb prisoten pri 23400 potomcih - genotip aabb prisoten pri 22500 potomcih - genotip Aabb prisoten pri toliko potomcih kot je številka, ki jo dobiš, ko številki, ki jo tvorijo zadnje tri cifre tvoje vpisne številke prišteješ številko 1000 - genotip aaBb prisoten pri toliko potomcih kot je številka, ki jo dobiš, ko številki, ki jo tvorijo zadnje tri cifre tvoje vpisne številke prišteješ številko 1100
  This is a required question

  Z drugim eksperimentom smo ugotovili, da oddaljenost med lokusoma B in C znaša 3 centimorgane.
  This is a required question

  Denimo, da bi s tretjim eksperimentom (ali iz podatkov iz prvih dveh eksperimetnov, v kolikor tretji eksperimetn ni potreben) ugotovili, da je oddaljenost med lokusoma A in C večja od razdalje med A in B.
  This is a required question
  This is a required question