Thai businesses and professions in WA

สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของธุรกิจไทยและนักวิชาชีพไทยในรัฐวอชิงตัน เพื่อสะดวกแก่การค้นหาสำหรับผู้ที่สนใจ โดยข้อมูลที่รวบรวมนี้จะนำไปไว้ที่เวปไซต์ของทั้งสมาคมไทยฯ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กรุณากรอกข้อมูลของธุรกิจหรือวิชาชีพของท่านในแบบฟอร์มนี้ เพื่อนำมารวบรวมไว้ในระบบดังกล่าว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question