Ξενοφεμινισμός/Xenofeminism
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για τον κύκλο ανάγνωσης. Έχουμε μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες φτάσει στο όριο των συμμετεχουσών, άρα δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες αιτήσεις. Ελπίζουμε να βρεθούμε, γνωριστούμε και συζητήσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία σύντομα.

- Άννα, Πέννυ, Μπέσυ (συντονίστριες)
Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο Έρευνας

Thank you for your interest in the reading group. In less than 12 hours we have reached the limit of participants, so unfortunately we cannot accept other applications. We hope to cross paths, get to know each other and exchange ideas on another occasion soon!

- Anna, Penny, Bessy (facilitators)
Feminist Autonomous Centre for Research
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy