แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(เว็บใหม่)
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ประเภทผู้ใช้ *
ชั้นปีที่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
การใช้สีสันมีความเหมาะสมและสวยงาม
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเว็บเพจแต่ละหน้า
รูปแบบและขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสมอ่านง่าย
ภาพประกอบสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา และสวยงาม
การเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บเพจอื่นมีความถูกต้องและสมบูรณ์
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
เป็นช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัย
เป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms