Ημερίδα - βιωματικά εργαστήρια «Σχεδιασμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» (Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, 16:00-20:30, 16ο &77ο Νηπιαγωγεία Αθηνών)

Η φόρμα έχει κλείσει λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν υπάρχει ανάγκη, επικοινωνήστε με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 2105244883.