Заявление за членство в сдружение "Българска асоциация Лимфедем"
Уважаеми дами и господа,

За да станете членове на Българска асоциация "Лимфедем" е необходимо да попълните ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЧЛЕНСТВО.

Управителният съвет на сдружението ще Ви информира за решението относно Вашия членски статут.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с г-жа Цветелина Милославова, председател на сдружението, на тел. 0899 281 042

Поздрави от екипа ни!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Име, презиме, фамилия *
ЕГН *
Телефон *
Електронна поща (e-mail) *
Населено място *
Община *
Област *
Адрес (ул., №, бл., вх., ет., ап.) *
Вие сте: *
Гражданска професия *
Защо искате да членувате в Българска асоциация Лимфедем? *
Заявавам желанието да бъда приет/а като член на Сдружение "Българска асоциация Лимфедем" и декларирам, че споделям целите на сдружението и ще работя за тяхното постигане, ще спазвам Устава и ще се ръководя от него. *
След като бъда приет за член, ще заплащам редовно годишния членски внос. Информиран съм, че ако не заплащам дължимия членски внос, моето членство ще бъде прекратено. *
Съгласен съм да бъдат предоставени телефон и електронна поща на членовете на УС и други членове на организацията. Известно ми е, че всички покани, обяви и информация за предстоящи и изминали събития ще мога да получавам чрез електронна поща на адрес: info@lymphoedema-bg.org, както и на сайта на организацията. *
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36а и 36б, от Закона за защита на личните данни давам изричното си съгласие Сдружение „Българска асоциация Лимфедем“, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва и съхранява личните ми данни; (име, презиме, фамилия, ЕГН, дата на раждане, мобилен телефон, електронна поща, населено място и точен адрес, както и информация относно гражданската ми професия) по електронен или механичен способ, за служебно ползване, във връзка с членственото ми правоотношение, статистически и образователни цели, изследвания, както и за изпълнение задължения на сдружението, вменени му по силата на законов или подзаконов нормативен акт, която доброволно предоставям в този формуляр. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy