UMENIE ZBLÍZKA 6

Prihláška do vzdelávacieho programu Galérie mesta Bratislavy (GMB)

Termín uzávierky prihlášok: 19. október 2015
Adresa: Vzdelávacie oddelenie GMB
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
tel: 02/ 5443 2807, vzdelavanie@gmb.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Baslíková
www.gmb.bratislava.sk
www.umeniezblizka.sk

Prihlasujem sa do programu GMB UMENIE ZBLÍZKA 6.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question