Sessió informativa Destí Europa: formació dual a Alemanya

    Captionless Image

    El proper 25 de novembre de 2015, a les 11 hores, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Ulldecona, tindrà lloc la sessió informativa sobre aquest programa destinat a joves com tu, d'entre 18 fins a 27 anys que desitgin estudiar i treballar a Alemanya mitjançant una formació dual, remunerada i amb contracte laboral. Si estàs interessat/da... Com a candidat has de disposar del DNI/ Permís de treball de llarga duració UE A part d'això serà requisit haver superat l'ESO i demostrar actituds de maduresa, responsabilitat, esforç i compromís. Es valorarà l'experiència prèvia al sector del comerç. Què t'ofereixen? Un curs de preparació impartit a Barcelona de 24 setmanes de duració (600 hores lectives d'alemany, tècniques d'estudi, contingut de comerç i tutories). Hi ha la possibilitat de poder-les fer al Montsià, en el cas que hi hagi un grup prou nombrós. 6 setmanes de pràctiques remunerades a l'empresa a Alemanya, a la zona de Augsburg, Freiburg, Lörrach, Karlsruhe o Munic conjuntament amb 210 hores de reforç d'alemany. Un contracte laboral d'aprenentatge de dos o tres anys de duració a l'empresa amb una remuneració de 818 euros nets mensuals i ajudes per al transport. Àmbits: comerç, logística, serveis socials, gastronomia, hoteleria i tècnic. Quin cost té? No té cap cost. Els costos els assumeix l'empresa i l'Agència Federal d'Ocupació Alemanya. On realitzaràs els primers cursos? A les instal·lacions IDEA, a carrer Lucà, 1, a Barcelona. Quan s'imparteixen els cursos i en quin horari? A Barcelona el curs començarà el 14 de desembre de 2015 i conclourà el 26 de juny de 2016. Hi haurà dos torns de classes, alternats de matí i tarda. Els horaris són de les 9 fins a les 14 hores i de les 14.30 fins a les 19.30 h. Qui coordina l'entrada a l'escola de formació i la relació amb l'empresa a Alemanya? IDEA és l'encarregada de tots els tràmits administratius relacionats amb la inscripció a l'escola i t'assistirà com alumne en la signatura del contracte laboral d'aprenentatge amb l'empresa alemanya. On es realitza el primer període de pràctiques remunerades? I la formació juntament amb un contracte laboral? A Alemanya, concretament a Augsburg, Freiburg, Lörrach, Karlsruhe o Múnich. El dia de la sessió informativa, es realitzaran entrevistes, per la qual cosa et recomanem si estàs interessat que portis la següent documentació (en paper i en USB): - Currículum vitae model europass redactat en anglès http://goo.gl/3hcnHR - Còpia del DNI o Permís de Treball de llarga duració - Còpia del títol/certificat del teu títol oficial (mínim ESO)
    This is a required question